Den Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem (ICEJ)

Av OleA144

Konferansen til Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem (ICEJ) i Kristiansand) har fylt meg med en dyp glede, og stolthet denne uken. Stolthet fordi jeg har vært en erklært venn av Israel i snart 50 år, og i relativt få av disse, en like stolt kristen venn av Israel. Jeg skal forsvare Israels eksistens juridisk og bibelsk like godt, helt uavhengig, som de utmerkede talerne på ICEJ konferansen gjorde, med endog større veltalenhet. En spesiell takk til Jan Hanvold og Visjon Norge for å sørge for at så mange norske- og nordiske hjem får høre sannheten om Israel. På slutten lanserer jeg en meget god idé for NRK, norsk presse og akademia.

Jeg skal ikke si stort om kritikerne av Israel, hva enn de representerer erstatningsteologene, presse, akademia, den politiske klassen, NGOs, ”hjelpeorganisasjoner” og alle andre som har gjort det til en industri å ramme Israel og det jødiske folk. De bruker alle samme teknikk, selektiv fokus eller som kona til Carl I Hagen –Eli Hagen - en gang sa meget slagferdig om VG ”journalismen,” designet for å ramme mannen hennes usaklig: "Klipp og lim."

De kan konstruere nyhetene akkurat slik som de vil ha dem, og det gjør de i alle saker. Og kan de ikke "fikse på nyheten," ignorerer de den. Dette har rammet Israel og det jødiske folk spesielt, med klassisk ondsinnet anti semittisk intensjon, under dekke av kritikk av Israelsk politikk. Kritikk av hva? For å forsvare seg så godt, og for ikke å legge seg flate, for å bli utslettet og halshugget?

Når det kommer til NRK og pressen forventer vi ikke stort lenger, for når en av det tvangsfinansierte NRKs fremste Midt Østen ”eksperter” Odd Karsten Tveit kan lire av seg denne i juni 2014, på slutten av ”karrieren,” så avslører de seg selv. NRK, sier de tviholder på disse 70 åringene, som en kunnskapsressurs. Hallo i luken, som de også sier i NRK.

Sitat fra Odd Kasten Tveit: Frykten for at Irak skal smuldre opp er ikke av ny dato, ikke bare de siste ti år, men i en stor del av det siste århundre da de moderne statene i Midtøsten, Libanon, Palestina, Syria og Irak, ble etablert som resultat av en hemmelig avtale mellom Storbritannia og Frankrike.

Israel ble dannet i full åpenhet (med legitimitet fra San Remo), men hvilket Palestina ble noen gang dannet? På tross av at jøder støttet (helt fra 1937) ett slikt Palestina, men ikke noe arabisk land. Ikke før de mistet det under en angrepskrig i 1967. Da hadde Jordan annektert området ulovlig siden 1948, og Østre Jerusalem var en stengt slum for jøder og kristne - nå restaurert og åpen for alle. Siden har Israel fortsatt å støtte/ tilbudt en slik stat, senest i 2000 og 2008, avslått av henholdsvis Arafat og Abbas. 

Klassisk ”klipp og lim” fra NRK, som saken om rom kvinnen i Bergen, for det er faktisk arbeidsformen deres - vintage NRK. De serverer rutinemessig renspikka løgn om Israel, basert på teknikker allerede beskrevet ovenfor - jeg sier ikke noe mer. Om noen ønsker en 15 minutters innføring i det juridiske fundamentet for Israel, gå til Google eller U-Tube og søk på: ”Give Peace A Chance, San Remo.” Og en kan ikke bare avvise, men må med juridiske argumenter, data og fakta, påvise hvor disse fremstående jurister tar feil.

Israel-drømmen og profetien, ble så oppfylt i 1948, og Israel har absolutt intet å beklage, bare de barbariske aggressorene, typiske Norgesvenner. Det finnes ingen nasjon i historien, som har vist sine fiender større omsorg enn Israel (de kunne ha utslettet dem, som er den andre sidens intensjon). Dette er forsterket av at de på den andre siden, er alle (lederskapet) - barbariske despotier, som massakrerer kristne og egne trosfeller "as we speak," fordi det ble ”vår” i regionen. Takk og pris for at jøder kan forsvare seg i ett fritt Israel, sammen med alle deres borgere. Det er verre med forsvarsløse kristne, som NRK og norsk pressen ikke vier oppmerksomhet. Ingen indignasjon fra norsk "humanister" heller. De også støtter PLO og HAMAS, som har lovfestet Holocaust 2, og så går rundt og kaller andre brunskjorter?

Israel har aldri vært aggressoren, ikke en eneste gang de siste 66 år. De har mobilisert ett lovlig og imponerende selvforsvar, mot diktaturer og despotier - uten legitimitet til å styre sine områder. Og nå destruerer de hverandre, i massive folkemord, og hvor NRK og resten av hylekoret?

I Israel bor 1.5 mill arabere/ muslimer i fred, sammen med en serie andre trosretninger. De får bo i ett fullverdig moderne avansert demokrati, forskningsgigant (som norske "akademikere" vil boikotte), med utdannelse og helsevesen i topp klasse - for alle dets borgere. Og Israel skal klandres – for hva? Den meget godt informerte Finn Jarle Sæle fortalte under konferansen at i stillhet vil arabere leve under jødisk herredømme, fordi de vet meget godt hva som venter dem under PLO eller HAMAS styre. Dette ønsker mange nordmenn for sine palestinske venner. ”What are they smoking?”

Palestinere hadde ”flyktningleir” midt i Oslo, ingen hadde flyktet fra Israel. Nei, de kunne ikke vende tilbake til Gaza eller Vestbredden, for da ble de drept, som de sier alle, som kommer til Norge fra sine islamske ”paradiser,” med Koranen i kofferten, som de skal ha oss til å respektere og justere vår liv og matvaner etter - hvorfor flyktet dere? De hadde alle vært trygge i Israel.

Om kristne og andre vil forstå det bibelske aspektet, så kan de gå inn på ”Visjon Norges VOD-tjeneste.” Jeg regner med at de legger ut de utmerkede talene fra ICEJ konferansen denne uken. Det ligger en masse flott materiale der, med Arvid Bentsen, Gro Wenske m.fl. Og her kommer jeg til mitt anliggende eller min varslede meget gode idé:

Om NRK vil rette opp sine synder, lager de en serie, gjerne basert formatet til ”BBCs Doha  debates.” Så inviter representanter fra ”vår side,” og de som har fått regjere hos NRK og norsk presse i minst fire tiår - uimotsagt. Slike debatter foregår på denne måten: Begge sider stiller med sitt team, og de får tilmålt taletid, og så med replikkrunder, for eller mot "the motion." Alle personangrep og avsporinger klubbes ned umiddelbart – de må holde seg til saken ("the motion").

Britiske og amerikanske universiteter holder debatter i ett slikt format, og reglene kan sikkert oppdrives der. Og bare formatet skremmer vannet av løgnerne. Ikke sjelden dukker det opp hecklere, for hindre slike debatter - gjerne muslimske studenter og deres venner/ allierte på venstresiden.

Jeg er overbevist om at ”vår side” stiller opp med de aller best skolerte, og så kan den andre siden stille opp med sitt beste team. Jeg antar erfarne NRK ”journalister” og norske ”akademikere” vil forsvare sin ære, og da snakker jeg om akkurat dem som har fått prege ”debatten” de siste 40 år - nærmest uimotsagt. Nå får dere sjansen til å bli testet på deres ”fakta,” av sant skolerte mennesker. Ikke med meninger, men kunnskap. Og jeg tenker trollene sprekker i lyset.

Det kunne deles opp i tre programmer for den juridiske delen, og tre for den bibelske delen, med eksperter på begge sider. Dette ville bli en seer magnet uten like, men også folkeopplysning, ingen trodde ville være mulig. Det burde ikke kreves store ressurser, ett norsk universitet kunne holde debatten – NTNU, og NRK kan ta det opp med et par kameraer, ”non stop.” Igjen BBC har ett slikt format - i Midt Østen.

Lekfolk er meget smarte om de får presentert begge sider, og de ser fort hvem som bygger på ett sannferdig grunnlag, fakta og hvem som er løgnere (derfor lekmanns juryer). Da AKPere kuppet Studentersamfunnet på 60 tallet, avviklet de denne debattformen, for de visste de ville bli avslørt. Siden kuppet de alle ”debatter” i Norge (inkl. NRK). Med den følge at Norge har ett desinformert folk, særlig om Midt Østen. Det spiller ingen rolle om de har norsk ”høyere utdannelse.” Jo, ”høyere” – jo verre blir det, jfr professor Galtung. Still gjerne med ham, og klubb han ned når hallusinasjonene starter.

Ellers blir ikke ”vår side” bare hecklet, men om vi en sjelden gang kommer til orde hos NRK, så pleier programlederen avbryte eller si: ”Vi tar ikke den debatten nå, og gir ordet til en av sine politiske venner.” Slik har presse, akademikere og endog teologene holdt løgnene om Israel og det jødiske folk gående - ikke sluppet ”vår side” til. Ja, teologene ser bort fra Guds Ord, når det passer dem.

Er det ikke på tide å rette opp denne skammen og uretten mot Israel og det jødiske folk, dette er verre enn jødeparagrafen? Igjen ”vår side” er klar, med sant skolerte mennesker, som vil forsvare ett hvert av sine fakta med dokumentasjon – det er jeg overbevist om.

Om den ene eller andre siden ikke vil stille opp under slike klare regler for sivilisert debatt, så vil den ene siden få mulighet til å presentere sin side eksklusivt. Jeg er trygg på at ”vår side” vil stille opp under en hver eventualitet. Hvis de som har rådet grunnen i så mange tiår ikke stiller opp, så vet vi alle grunnen.

OleA144

Kommentarer