Hvem er dum?

Norge IDAG
av Trine Overå Hansen, trine@idag.no

KOMMENTAR: Det er meget sjelden at jeg lar meg provosere av uttalelser fra den verdslige presse, som daglig oversvømmes av av ideologier basert på en ateistisk og ugudelig verdensforståelse. Men her forleden skal jeg innrømme at jeg ble litt satt ut, da jeg hørte et «seriøst» program,«Ekko», på NRK P2.

Det handlet om satanisme og ateisme. To sider av samme sak? Felles for de to er i alle fall at de baserer seg på, og definerer seg i forhold til, en motstand mot kristendommen. Og nettopp dette var et tema i programmet, hvor de blant annet diskuterte hvordan ekstreme retninger av satanisme og nyateisme, preget av et sinne mot kristendommen, har fått fotfeste i USA, men ikke i Norge.

Didrik Søderlind, journalist og rådgiver i Human-Etisk Forbund, hadde forklaringsmodellen klar. Han sa han forsto at satanisme og nyateisme hadde bedre grobunn i USA, «hvor du har kristne som er langt mer autoritære, hvor du har kristne som er langt dummere, for eksempel de som tror på kreasjonisme, og tar skapelsesberetningen bokstavelig. Det gjør jo ikke norske kristne».

For en arroganse og intoleranse! Og når ble ateisten Søderlind ekspert på hva norske kristne tror? Tenk for et ramaskrik det hadde blitt om det hadde vært ateister, muslimer, homofile eller pakistanere, for den saks skyld, som ble kalt dumme? Det tror jeg neppe ville unnsluppet statskanalens sensur. Og bra er det. Men skal ikke de samme reglene for diskriminering gjelde for kristne? I et, i alle fall historisk sett, kristent land? Er det greit å stemple noen som dumme, alene basert på at de tror på det som står i Bibelen?

For litt siden kunne vi lese i avisa Vårt Land om en ny humanetisk retning som har som mål å starte eget livssynssamfunn i Norge. De kaller seg «transhumanister», og tror at det i 2045 vil bli mulig å laste personligheten sin opp til en datamaskin, og eventuelt plassere den i nye fremdyrkede kropper man så kan ta bolig i, og leve evig på jorden. Hvem var det som sa dum? Dette er i beste fall dumskap, og i verste fall syk eksperimentering med Guds skaperverk.

Ifølge «Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn» §9 er trakassering på grunn av religion eller livssyn forbudt. Og det presiseres: «Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.»

Jeg hadde kanskje forventet at NRKs programleder hadde forsøkt å dempe uttalelsene noe. I stedet sa han bare: «Det får bli siste ord...»

Nei, kjære NRK, det blir ikke siste ord.

Kommentarer