Norge tar likevel imot mange asylsøkere

Vårt Land
NTB

Bare Sverige og Malta tar imot flere asylsøkere enn Norge i Europa, når antallet asylsøkere måles mot mottakerlandets folketall.

Dette viser en analyse Aftenposten har gjort av ferske asylsøkertall i EUs statistikkontor Eurostat fra 32 land i Europa.

I 2013 sa Norge ja til 6.770 asylsøkere. Dette er flere enn Hellas, Romania, Ungarn, Tsjekkia, Polen, Litauen, Latvia, Island, Irland, Slovenia, Portugal, Kroatia, Spania og Estland til sammen.

Les mer i  Vårt Land

Kommentarer