20 harde underkjente fakta for perspektivene i Midt Østen


1. Israel ble en nasjon i år 1312 f.Kr. - 2000 år før islams fremvekst.

2. Arabiske flyktninger begynte ikke å identifisere seg som et palestinsk folk før etter 1967, - nesten 20 år etter etableringen av den moderne staten Israel.   

3. Det bodd jøder i landet de siste 3.300 år.

4. Det eneste arabiske herredømme varte kun i 22 år. Fra år 635 til 657 e.Kr.

5. I mer en 3,300 år har Jerusalem vært jødenes eneste hovedstad. Jerusalem har aldri vært hovedstad i en arabisk eller muslimsk entitet.  Selv da Jordan okkuperte Jerusalem i 19 år, søkte de ikke å gjøre Jeruselam til hovedstad.

6. Jerusalem er nevnt nesten 700 hundre ganger i Bibelen. Jerusalem er ikke nevnt en eneste gang i koranen.

7. Jerusalem ble helt lovlig kjøpt av Kong David fra Jebusitten Ornan (Aravna) for femti sekel sølv. (Se 2 Sam 24,18-24). Dermed kunne Jerusalem helt legitimt kalles "Davids Stad" - og David var som vi vet jøde. - altså "jødenes stad".

8. Jøder ber vendt mot Jerusalem. Muslimer ber vendt mot Mekka, mange med ryggen mot Jerusalem.

9. Arabiske og jødiske flyktinger: Arabere ble ikke drevet fra hus og hjem. Etterfulgt av FN`s delingsplan ble arabere bedt om å forlate Israel av arabiske ledere som lovet å rense landet for jøder. De mente at et arabisk nærvær ville hindre dem i å gjennomføre sitt forsett. 68% forlot området uten å ha sett en eneste israelsk soldat.

10. The Jewish refugees were forced to flee from Arab lands due to Arab brutality, persecution and pogroms.

11. Antall arabiske flyktninger som forlot Israel i 1948 er beregnet til rundt 630,000. Antallet jødiske flyktninger som ble absorbert i Israel fra arabiske land er tilsvarende.

12. Arabiske flyktninger ble under intensjon ikke absorbert og intergrert i arabiske land til tross for enorme arabiske landområder.

Blant 100,000,000 flyktninger etter andre verdenskrig er dette den eneste flyktningegruppe i verden som ikke har blitt intergrert av samme folkegruppes land som og er eneste ansvarlige for flyktninge tragedien. Fordi: 1. den arabiske liga ba dem om å flykte. 2. den arabiske liga angrep den nyføbte staten Israel før navlestrengen var kuttet. Jødiske flyktninger ble fullstendig absorbert i Israel på et landområde på størrelse med staten New Jersey.

13. Araberne, representert ved åtte ulike nasjoner, inkluderte ikke de arabiske palestinerne. Det finnes kun en eneste jødisk nasjon. Araberne la opp til fem kriger og tapte. Israel forsvarte seg selv. og vant dem alle.

14. PLO's Charter kaller fremdeles på Israels ødeleggelse. Men Israel har gitt bort mesteparten av Vestbredden til PA`s selvstyremyndigheter, og forsynt dem med deres egne våpen.
- fortsettelse på engelsk følger:

15. Under Jordanian rule, Jewish holy sites were desecrated and the Jews were denied access to places of worship. Jewish grave markers were used to build public urinals in occupied Jerusalem. Under Israeli rule, all Muslim and Christian sites have been preserved and made accessible to people of all faiths.

16. The U.N. record on Israel and the Arabs of the 175 Security Council resolutions passed before 1990, 97 were directed against Israel -- notwithstanding the fact that the Arabs refused to participate in the 15 nation United Nations Commission of Palestine which recommended partition in 1948 and sought immediately to undo its work by force of arms.

17. Of the 690 General Assembly resolutions voted on before 1990, 429 were directed against Israel.

18. The U.N. was silent while 58 Jerusalem Synagogues were destroyed by the Jordanians between 1948 and 1967.

19. The U.N. was silent while the Jordanians systematically desecrated the ancient Jewish cemetery on the Mount of Olives between 1948 and 1967.

20. The U.N. was silent while the Jordanians enforced an apartheid-like policy of preventing Jews from visiting the Temple Mount and the Western Wall between 1948 and 1967.

Kommentarer