KABB mister statsstøtte fordi de er "teologiske"

Vårt Land
av Petter Nordgaard Lorentzen

Kristent blindearbeid mister deler av tilskuddet de får fra staten. Grunn: Organisasjonen fremmer ikke samfunnsdeltakelse, likestilling og bedre livsvilkår for funksjonshemmede.

– De kan umulig ha satt seg inn i hva vi driver med, sier Ingvar Nevland, generalsekretær i Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB)

I snart 20 år KABB mottatt driftstilskudd som deles ut til organisasjoner som jobber med funksjonshemmede. Til neste år må de klare seg helt uten disse midlene. I år får KABB såkalt nedtrappingsstøtte, som innebærer at de får halvparten så mye penger som i fjor. Dermed ender organisasjon opp med å få omlag 200.000 mindre i støtte i år og ingen støtte neste år.

Ler med i Vårt Land

Kommentarer