NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 25. august 2014

En ekspert klager over definisjonsnivået i offentlig debatt

... men har han kanskje møtt sin nemesis selv?

Gir dette kanskje anledning til å se nærmere på ekspertens egne bidrag til nivået, ettersom hans såkalte ekspertise er etterspurt av media ? Nemesis; "a spirit of divine retribution against those who succumb to hubris."

Lars Gule:

"Anders Behring Breiviks handlinger sprang ikke ut fra et tomrom. De sprang ut av et meningsfellesskap med mange andre. De meningene som terroristen begrunner handlingene sine ut i fra, er meninger han deler med mange. Det er disse meningene vi vil konfrontere, sier initiativtaker til nettverket Lars Gule i en presentasjonsfilm om nettverket som er lagt ut av Human-Etisk Forbund i Oslo."

Når får vi så høre at islamske terrorister kan springe ut av et meningsfelleskap? At de meninger som terroristene begrunner handlingene sine ut i fra, er meninger de deler med mange? Når skal vi få høre at de kan springe ut av Muhammeds ord og eksempel som gjengitt i de islamske tekstene?

Nei, da rygger Gule ut og står frem som islamapologet.

---

Lars Gule:

"Kan det ikke tenkes at det er nettopp denne nasjonalismen som er avgjørende for Hamas' karakter og kampmetoder - og ikke islam som sådann?"

Her seg vi Lars Gule føre et språk som nettopp kan lede til og legitimere ekstremisme ved å fremme Hamas kandidatur som demokratisk nasjonal bevegelse. Men ingen normalt begavede, som har lest Hamas Charter og som ellers følger med, kjøper sludder på et så tilslørende nivå.

Kan det være slik at Lars Gule helt enkelt selv bidrar til islamsk ekstremisme grunnet usedvanlig svakt og slett skjønn ved forsøk på å renvaske Hamas? Å nekte for at Hamas seiler under islamske flagg må være et like håpløst foretagende som å nekte for at solen skinner, eller og at IS befinner seg på Gaza.

----

Lars Gule:

"Akkurat slik tenker og argumenterer tilhengerne av IS også. Gjør det noen forskjell at de drapene enkelte fanatikere i Europa i dag forvarer så varmt, skjedde i går eller for 3 000 år siden?

PST ønsker utvidede fullmakter - dvs. et lovverk som vil forby noen å hylle terrorhandlinger. Et slikt forbud må naturligvis også omfatte et forbud mot å hylle folkemord, etnisk rensing osv.

Det skal bli interessant å se hva Bratlie dermed kunne bli siktet og tiltalt for - med hans "jihadistiske" tolkning av Det gamle testamentet."

Her blander Lars Gule jihadisme (et globalt begrep ) med israelsfolkets tilbakekomst etter slaveopphold i Egypt til en liten stripe land bebodd av barbariske stammer i en avgrenset periode, - og mener at det skal bli interessant å se tiltalepunkter mot Bratlie hos PST?

Så klager Gule over Det håpløst lave presisjonsnivået som et alvorlig problem i offentlig debatt, men bidrar altså med de groveste og mest slurvete omtrentligheter selv.

Da er vi tilbake til journalist, forfatter og ekspert på islamsk ekstremisme i Norge, Lars Akerhaug, hvor en kommentar falt slik:

"Hans nemesis heter Lars Akerhaug, og Lars Akerhaug har bodd, studert og jobbet i Midtøsten, han vet hva han snakker om, det gjør ikke Gule."

Hvem ellers kan egentlig stille seg bak et slikt lavmål med mentalt skrot som ofte utledes og presteres av Lars Gule selv?