Å stå opp for sin kristne tro

Det er slett ikke ukristelig å være "fast i fisken" og stå opp for sin kristne tro - snarere tvert imot!

Problemet er bare at idag er det ikke bare muslimer vi har å kjempe imot, men hele Norges politiske og akademiske elite - pluss så og si hele kirkeledelsen. Og ikke minst har vi mediene, med alle sine selvoppnevnte "eksperter". Alt dette har vi hatt imot oss helt siden tidlig på 70-tallet.

Jeg nevner f.eks. Jacob Jervell, som NRK i sin tid presenterte som "ekspert i det nye testamente" og som påstod at Jesus aldri hadde sagt noe om f.eks. homofili. - Det Jervell aldri ser ut til å ha skjønt, er at Jesus faktisk er den samme Gud som sier MYE om både homofili og andre ting i GT. Det Jervell HELLER ikke ser ut til å har skjønt, er at f.eks. Paulus, ikke skriver sine brev ut ifra seg selv. Nei, han skriver på GUDS vegne, inspirert av Den Hellige Ånd. Det er altså GUDS Ord Paulus og de andre skribentene av Bibelen har nedtegnet for oss, ikke sine egne.

Jeg nevner også Norges første kvinnelige biskop, Rose Marie Køhn, som mente at Gud (som også omtales som "HERREN") like godt kunne være en kvinne. Det er jo så crazy som det går an å bli. Det går selvsagt ikke an å kalle en Herre for kvinne. Hvor dum går det egentlig an å bli?

En kunne selvsagt ha nevnt mange flere eksempler, så som alle disse som støttet opp om kvinnebevegelsens trakasering og nedslaktning av Kørner, Knudsen og Nessa, hvor de påstod at menneskeforsteret ikke var annet enn en verdiløs celleklump, og hvor det hele endte opp med at disse modige prestene som stod opp for livet og menneskeverdet ble avsatt og fratatt både kappe og krage - og det av selveste kirkeledelsen!

Og slik holder de på, også den dag idag. Ja faktisk i ENDA sterkere grad enn tidligere. Idag heter bare "ekspertene" Fiske, Stålsett, Gunnes, Gule, osv, osv... Og idag har vi ikke bare NRK å kjempe imot, men også TV2. Ja til og med de såkalte "kristne" avisene har kastet seg på denne politisk korrekte bølgen som skyller over oss på alle fronter og bauger. Se bare på Vårt Land - og Dagen som ser ut til å komme hakk i hel - som villig gir spalteplass til humanister og islamister, og som samtidig stempler, stigmatiserer, laterliggjør og sensurerer konservative kristne som forsøker å ta til motmæle. - Det skal jammen meg noe til å stå opp imot et slikt press...

Det jeg føler har skjedd etterhvert, er at de fleste kristne nå har gått i "katakombene" fordi de møter et så massivt press fra ALLE hold. Man må rett og slett beskytte seg selv mot den enorme motstanden kristendommen møter i samfunnet idag. Og på toppen av det hele, har vi nå altså fått muslimene "på nakken", som både myndighetene, mediene, ja til og med kirkelederne omfavner og støtter opp om.  Faste i fisken kan vi godt forsøke å være, men presset er ENORMT idag. Og de som prøver seg, vil fort oppleve å bli brutalt og hensynsløst slaktet ned fra alle kanter.

Rom 8,36 Det står skrevet: For Din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer.

Ronald Règangen.

Kommentarer