Norsk Islam

Vårt Land
av Erling Rimehaug, redaktør

Kan en norsk variant av islam utvikles i et islamteologisk universitetsmiljø?

Islam er blitt viktigere for både oss og verden de siste 20 årene, og i takt med det er det flere som ønsker å studere både arabisk og islam ved norske universiteter.

Det er ikke noe utslag av snikislamisering. Islam er kommet her for å bli. Da trenger vi solid kunnskap om islam – det gjelder både muslimer og andre.

Les mer i Vårt Land

Kommentarer