NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 22. november 2014

"Day of rage" vs innholdet i brevet fra rabbiner enkene


Ordet "hat" møter oss ofte i diverse tråder på Verdidebatt. Noen ganger oppfattes uenighet som hat - andre ganger lurer en på om vedkommende som skriver virkelig hater - ja, hater den skribenten han er uenig med. Allikevel - dette er en banal bruk av hatbegrepet.

Hvis vi flytter oss til Midt-Østen, er vi ikke i tvil om at hat er en pådrivende faktor, både hos enkeltindivider og hos de offisielle palestinske myndigheter. "Day of rage" (vrede, raseri) annonseres eksempelvis av Hamas eller andre grupper der det forventes en videreføring av voldhandlinger mot Israel og jødene.

Fredag, etter muslimenes bønnetid, er ofte brukt som en utløsende vredestund. Som i dette eksemplet nå nylig: "Palestinians call for 'Day of Rage' against Israel"

Fire rabbinere blir brutalt drept mens de ba i en jødisk Synagoge, og dette er bare èn av flere handlinger i Jerusalem som har rammet israelittene i den seneste tid.

Hva gjør så disse fire rabbiner enkene? Ber de om hevn? Ønsker de at sinne og vrede er det som skal budbæres som ettermæle av sine kjære? 

Nei - de forfattet dette brevet:


With broken hearts, drenched in tears shed over the spilt blood of holy men - the heads of our families. 
We call on our brethren wherever they are - let us come together so that we may merit mercy from Heaven, and let's accept upon ourselves to increase love and comradery, between each individual and each community.
We ask that every person accept upon himself on this Sabbath Eve (Parshat Toldot, November 20-21, 2014), to set aside the day of Shabbat as a day of unconditional love, a day during which we will refrain from words of disagreement and division, from words of gossip and slander.
 
May this serve to elevate the souls of our husbands and fathers who were slaughtered while sanctifying God's name.
 
God will look down from the heavens, see our suffering, wipe away our tears and put an end to our tribulations.
 
May we merit seeing the coming of our Moshiach (Messiah) speedily in our days. Amen.
Signed with a torn heart,
Mrs. Chaya Levin and family
Mrs. Bryna Goldberg and family
Mrs. Yaacova Kupensky and family
Mrs. Bashy Twersky and family
Disse enkene ber enhver israelitt å sette av denne sabbaten til å fremvise betingelsesløs kjærlighet - en kjærlighet som bryter grenser - og som bygger på alt annet enn hat. Dette brevet gir jødene og nasjonen Israel både verdighet og respekt!

Innlegget er skrevet av Knut Nygaard i Verdidebatt. (Redigert av Spikeren)