Irrasjonelt hat -- eller inspirert?

Har den frie verden gått inn i en farlig symbiose med destruktive og lovløse krefter?

Da FN la frem den mislykkede og famøse delingsplanen i 1947, og lot jødene sitte igjen med småbiter av hva som ble tilkjent av Folkeforbundet, ble ikke bare lov og rett sveket, men også grunnen lagt for alle freds-fiaskoer, kriger og fortsettelser av den intifada som allerede hadde pågått i flere ti-år og vedvart til denne dag.

Rent prinsipielt er det derfor liten forskjell på Nebi Musa oppstanden den 4-7 april 1920 og terrorkratiet i PA og Hamas, hvor Abbas belønner mordere, Mufti Muhammad Hussein og Hamas påkaller død over jødene og utslettelse av Israel.


Men dette vil ikke verden se. Istedet «ratifiseres» den muslimarabiske aggresjonen til gjeldende rett ved at frontlinjene etter angrepet i 1948 forsøkes omgjort til grenser, -- en ellers uhørt praksis, men som ble gjort mulig pga. FN`s forsøk på tyveriet av jødisk land i 1947 da Palestinamandatets gyldighet ikke ble holdt i hevd:

«Whereas recognition has thereby been given to the historical connection of the Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national home in that country;

The Mandatory shall be responsible for placing the country under such political, administrative and economic conditions as will secure the establishment of the Jewish national home, as laid down in the preamble, and the development of self-governing institutions, and also for safeguarding the civil and religious rights of all the inhabitants of Palestine, irrespective of race and religion.»

Dersom teksten leses i favør av intensjonene «grounds for reconstituting» -- «secure the establishment» -»safeguarding», vil en se at FN feilet grovt ettersom også araberne aldri har villet innrømme jødene land -- heller ikke småbitene som FN foreslo, men straks gikk til krig for å utslette lille Israel og restene av ben etter Holocaust.

Så legger araberne opp til krig igjen i 56 -- 67 -- 73. PLO blir tatt inn i varmen under FN`s generalsekretær Waldheim (nazist) med et Charter som påkaller Israels undergang, PLO anerkjennes med en erklæring om selvstendighet (1988 ) med tekst «much blessed intifada» og hyllest av terrorister.

En må spørre; kan det da nektes for at bibelen har rett i at lovløsheten skal bli stor? Når man snur saken på hodet; kaller offer for aggressor -- okkupert for okkupant -- bytter Jesus mot Barabbas, - kan hatet være annet enn irrasjonelt?

Det er fristende å ta med dagens bibelord og se om det kan anvendes på «FN treet»:

Matt 12,33-36
Ta et tre: Enten er det godt, og da er også frukten god, eller det er dårlig, og da er også frukten dårlig. Treet kjennes på frukten. Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? For det hjertet er fullt av, det sier munnen. Et godt menneske henter fram godt av sitt gode forråd, et ondt menneske henter fram ondt av sitt onde forråd. Jeg sier dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag.

- Sanctos

Kommentarer