Men da tidens fylde kom, utsendte Gud Sin Sønn

Jesu Kristi ættetavle som vi finner i Matt 1,1-17 er interessant lesning, og den er oppbyggelig. Den forteller oss nemlig at Jesus Kristus ikke er en oppdiktet heltefigur, men i høyeste grad en historisk person.

Matteus begynner med Abraham, fortsetter til David, videre fram til bortførelsen til Babylon og inntil Kristus (v 17). Fra Abraham til Kristus regnes det 42 slektsledd. Fra Kristus til vår generasjon blir omtrent like lang tid. Det betyr ikke at man av dette kan regne ut tiden for Jesu gjenkomst. Men at han kommer snart, er sikkert.

Lukas har også en ættetavle som begynner med Josef og slutter med Adam, altså i motsatt rekkefølge (Luk 3, 23-38).

Hva forteller disse ættetavlene oss? Hvilken betydning har det for mitt forhold til Jesus?

Han har et slektsregister, slik som du og jeg har det. Likevel er hans opprinnelse helt annerledes, han er Guds veldige Sønn fra evighet. Men han ble født inn i menneskeslekten for å være vår frelser, født av jomfru Maria.

Han kom for å være vår bror, ikke som en onkel eller en fjern slektning (Heb 2, 17). Fordi han kom og tok all din og min syndeskyld på seg, skal vi ved troen på ham få være Guds arvinger (Rom 8, 17).

Så blir spørsmålet: Er jeg i slekt med Ham? Hører jeg til blant dem som han har gjort til Guds barn?

I dag får du komme til din bror, og takke for hans kjærlighet og nåde, at han gav sitt liv for at du skal få leve og være arving til Guds rike. Du får også fortelle ham om dine problemer, ja, du skal få si alt til ham. Han hører og svarer.

Kommentarer