Når Sverige nå har anerkjent "Palestina"

Er det ikke da på tide at de også anerkjenner Tibet, Quebec, Catalonia, Kurdistan, Uighur og Tsjetsjenia?

Tibet er et geografisk og kulturelt område i Asia. Navnet brukes spesielt om den delen som ble innlemmet i Folkerepublikken Kina i 1950, som nå er Den autonome region Tibet. Området befinner seg på et høyt nivå omgtt av store fjell. Tibetanerne er et eget folkeslag med et eget språk og en egen identitet. Innbyggertallet er på omkring 2.500.000. Det bor mange tibetanere også i de omkringliggende områdene.

Québec er den største provinsen i Canada, og er nesten fem ganger større enn Norge. I perioden før de franske og britiske oppdagelsene var Québec bebodd av folkestammer som irokeser- og huron-nasjonene i sør, lengre nord bodde abenaki-folket og innu-folket, mens mikmaq-folket bodde ute ved Atlanterhavet. Skogene i nord var bebodd av cree-nasjonen og lengst nord bodde inuittene.

Catalonia ble i romersk tid kalt Hispania terraconensis og var en blomstrende provins i Romerriket. På begynnelsen av 400-tallet ble Catalonia og resten av Nord-Spania okkupert av germanske horder. Germanerne var okkupanter helt til de ble fordrevet av maurerne i 712. På begynnelsen av 800-tallet forente Karl den store noen regioner, som i dag er Catalonia, med sitt rike, og kalte det Marca Hispanica (Det Spanske Land).

Kurderne har til alle tider vært dominert av de store maktene som har kjempet om området. I 1514 ble Kurdistan delt mellom Iran og Det osmanske riket. Både kurdere og tyrkere flest var sunni-muslimer, og over 20 kurdiske fyrster samarbeidet med det osmanske riket mot sjia-iran og godtok frivillig Osmansk styre. Etter første verdenskrig ble kurderne lovet en egen stat av vestmaktene, men da Mustafa Kemal la Øst-Anatolia inn i sin tyrkiske republikk, bestemte Folkeforbundet at resten av de kurdiske områdene skulle deles mellom de nye statene Syria og Irak. I hele det 20. århundre har kurderne kjempet mot sine arabiske, tyrkiske og persiske herskere.

Uighurene utgjør i Folkerepublikken Kina en av de 56 etniske grupper som er offisielt anerkjent av Folkerepublikken Kina. Religiøst er mange uigurer muslimer, og de siste ti årene har de reagert på kulturell undertrykking og siniseringspolitikk i Xinjiang, og vært i politisk opposisjon til regjeringen i Beijing. Mange uighurer bor i eksil i Europa og USA, og deres politiske leder Rebiya Kadeer lever i eksil.

Tsjetsjenia ligger i nordskråningen til den store Kaukasus-fjellkjeden, og på den tilliggende tsjetsjenske sletten og lavlandet på nordsiden av elven Terek. Republikken grenser til Georgia og de russiske enhetene Dagestan, Ingusjetia, Nord-Ossetia og Stavropol. Administrativ oppdeling er 14 distrikter, fem byer og fire tettsteder.

R. Règangen.

Kommentarer