Professor Utvik sammenligner islamister med Haugianere

MIFF

Apollon er forskningsmagasinet til Universitetet i Oslo. I den siste utgaven er “Midtøsten” tema. I den anledning er professor Bjørn Olav Utvik intervjuet om den arabiske våren, mulighet for demokrati i arabiske land og islamister.

Hva er en islamist? spør journalist Bror Hagemann. Vi gjengir professorens svar i sin helhet.
“En islamist kan defineres som et menneske som mener at islam ikke bare handler om den enkeltes forhold til Gud. Religionen innebærer også et samfunnsrelevant budskap som må reflekteres både i lovverk og politikk. Å være en god muslim, er for islamistene en altomfattende idé som forplikter også utenfor den religiøse sfæren, man tar seg av sine nærmeste, bidrar i nærområdet, deltar i fagforeningssaker, kjemper mot fattigdom og så videre. Vi kan sammenlikne med kristne vekkelsesbevegelser i Norge på attenhundretallet, som gjennom sin orientering og sitt engasjement bidro til å svekke embetsstandens makt, og beredte veien for modernisering og demokrati.”
Der har du altså svaret. Utvik sammenligner islamister med kristne vekkelsesbevegelser.
Forholder professoren seg i det hele tatt til empiriske data?

“Det er ingen løsning å politisere forskningen ved at det trekkes sterkere eller mer entydige konklusjoner enn det forskningsresultatene gir grunnlag for,” skriver Trine Nickelsen, ansvarlig redaktør for Apollon i sin lederartikkel i samme utgave. Hun burde kanskje sørge for at konklusjonene til den tidligere kommunistlederen ble avpolitisert, eller i det minste imøtegått, før hun satte dem på trykk?

Det er mulig SVs tidligere stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen har gått i skole hos Utvik. I 2006 hevdet han at “Hamas er som Haugianerne å regne”.

Kommentarer