Sidsel Wold har fått Ossietzkyprisen 2014

Sidsel Wold får årets Ossietzkypris, begrunnelsen er ABSURD, hun "behersker kunsten å være en reporter med bredt perspektiv"

Norsk PEN Årets Ossietzkypris er tildelt journalisten Sidsel Wold. Prisen vil bli overrakt under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo torsdag 13. november kl 19.00. I sin begrunnelse sier styret blant annet:

- "I flere år har Sidsel Wold rapportert fra Midtøsten og særlig om Israel-Palestina konflikten.  Med engasjement, innlevelse, gode kunnskaper og omfattende kontaktflate har hun bidratt til viktige nyanser og god bredde i dekningen av konfliktene og utviklingen i området."

Det har vært stille fra Sidsel Wold i det siste, ikke fordi det ikke finnes saker å dekke, Egypt kaster for eksempel ut arabere fra sine hjem i gaza fordi de skal ha buffersone ved grensen, de skal destruere hjem, og har kastet Gaza-innbyggere ut på gaten, men dette vet svært få i Norge, fordi det ikke skrives om.

Om det var Israel som sprengte palestinske hjem i fillebiter for å utvide buffersonen mot grensen, eller mot "apartheidmuren" som det kalles på antisemittisk ville norsk media sansynligvis  sende Sidsel  Wold nedover for å demonisere over Israel i beste sendetid, men dette er selvsagt bare spekulasjoner basert på tidligere erfaringer.

Hamas har også sprengt en mengde bygninger i et område hvor Fatah holder til på gaza uten at det ble dekket i norsk media, igjen, intet Israel å demonisere, ingen sak.

Kommentarer