Til Kringkastingsrådet

Klage på NRK

Vedlagte musikkvideo viser  Palestina-Arabisk oppfordring om å bruke bil til å meie ned Jøder, og vi har sett i høst at oppfordringen allerede er tatt til følge ved flere anledninger. Det er helt vanvittig at NRK  og våre venstreorienterte medier ikke lager store overskrifter at dette djevelskapet.

Her oppfordrer igjen Muslimene - denne gang i en musikkvideo - til massedrap på uskyldige mennesker. Hadde det derimot vært en Jøde som hadde oppfordret til slik djevelsk ondskap - da hadde det skapt feite overskrifter og fordømmelser i NRK og den øvrige Norske media, og vært hovedsak i flere dager. I denne svært alvorlige saken opplever man bare en øredøvende taushet.


Norge er en bistandsnasjon til Palestina-Araberne ved at denne regjeringen følger de rød/grønnes praksis og overfører enorme beløp til Palestina-Araberne. Det er derfor i høyeste grad i skattebetalernes interesse å vite hva vi er med å finansiere, direkte eller indirekte.

Jeg klager herved NRK inn for manglende dekning av oppfordring til massedrap på uskyldige mennesker.

Med hilsen,
Henry Østhassel.

Kommentarer