NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 7. april 2015

Arbeiderpartiet er hyklerisk

Dagbladet

Det hører ikke til sjeldenhetene at Arbeiderpartiet er ute med sin moraliserende pekefinger og dikterer hvordan vi som enkeltmennesker bør leve våre liv. På rekke og rad angriper makteliten i Arbeiderpartiet viktige, private supplement vi har til offentlige tjenester. Selv den ellers så ulne lederen av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, klarte nylig å formidle sin forakt mot private aktører på en klokkeklar måte.

Arbeiderpartiet prøver å male et bilde av de private helse- og omsorgstilbyderne som profittjagende turbokapitalister, med begge hendene solid plantet i fellesskapets fruktfat. Det er langt i fra virkeligheten. Tall fra 2013 viser at det er 34 private sykehjem i Norge, et lite antall med tanke på at Norge har over 1100 sykehjem.

Mens Arbeiderpartiet velger å bruke energien sin på de ytterst få private sykehjemmene, er Fremskrittspartiet opptatt med å faktisk bygge nye sykehjemsplasser, gjennomføre et betydelig kompetanseløft for ansatte i omsorgstjenestene og lovfeste retten til sykehjemsplass for alle eldre som trenger heldøgns pleie og omsorg.

Arbeiderpartiet er programforpliktet i sin skepsis til de private helse- og omsorgstjenestene. Men det risler i glasshuset når deres egen leder, Jonas Gahr Støre, selv mottar helsetjenester fra privatsykehuset Volvat i Oslo og sender sine barn på privatskole. Støres far bor på et privat eldrehjem, med omsorgstjenester «Ola Nordmann» på et kommunalt sykehjem bare kan drømme om.

Les mer i Dagbladet