Norge bør slutte å ta imot asylsøkere

Aftenposten

Om Frps innvandringspolitiske talsmann får bestemme, skal det ikke lenger være mulig å søke asyl i Norge uten å være godkjent av FN først.

Fredag åpner Fremskrittspartiet sitt landsmøte på Gardermoen.

Her skal Frp ikke vedta noe nytt partiprogram, men innvandringspolitisk talsmann Mazyar Keshvari mener likevel viktige, nye prinsipper bør spikres.

"Dagens asylsystem er (...) et særdeles dårlig redskap dersom målet er humanitær hjelp", heter det i et forslag fra Keshvari.

Stortingsrepresentanten mener Norge må jobbe internasjonalt for at Flyktningkonvensjonen fra 1951, som han mener er utdatert, endres.

- En måte å gjøre dette på kan være at vi rett og slett slutter med asylordningen slik den er og kun tar imot flyktninger. Det forutsetter at det opprettes noen større flyktningemottak rundt i verden, fremfor å bruke så mye ressurser i etterkant på å finne ut hvem som er reelt forfulgt og ikke, sier Keshvari til Aftenposten.

Opprette leire i nærområdene

Slik ser Keshvari for seg at en ny modell kan se ut:
  • Det sendes et tydelig signal om at asylsøkere som kommer utenom FN-systemet ikke blir akseptert.
  • Det opprettes flere leirer i nærområdene der det er konflikter.
  • Personer som vil påberope seg flyktningestatus må kontakte disse leirene eller FN-apparatet.
  • Norge og andre europeiske land kartlegger hvor mange flyktninger de har kapasitet til å ta imot, og melder inn dette.
  • Midler som spares ved at man ikke bruker tid på å ta imot asylsøkere brukes i nærområdene.
Les mer i Aftenposten

Kommentarer