NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 9. april 2015

Slutt å hers med asylbarna!

Til Trine Skei Grande.
Kopi til Justisministeren, Statsministeren og Frp's stortingsgruppe.

Etter å ha hørt Venstrelederen på Dagsrevyen i kveld den 7. april d.å om disse evindelige "asylbarnsakene", må det være grunn til å spørre Trine Skei Grande om hvor stort hun mener partiet hennes er?

Selvfølgelig kan jeg på grunn av mitt spørsmål risikere å få politiet på døren slik det blir fortalt andre har opplevd som har sendt brev til denne dama. Det får heller gå.

Så faller det jo i tankene om det ikke nå var bedre å la disse asylfamiliene få fred til å etablere seg etter hjemkomsten til sine hjemland, istedet for denne evigvarende opprivingen kun for noen småpartiers prestisjekamp.

Likhet for loven som har vært holdt i hevd i vår del av verden i lange tider går som kjent ut på at enhver skal rette seg etter lovlig fattede vedtak. Men nå ser det ut som at det er lovverk i våre naboland som skal gjelde ved asylsaker i Norge. (Dagsrevyen den 6. april, 2015; adv. Arild Humlen)

Jeg ber Justisministeren og Statsministeren minne både Venstre, KrF og SV om det mandat de fikk fra folket ved siste valg. Og at disse partienes mandat ikke kan være stort nok til å bestemme asylpolitikken i Norge.

Det å nekte å etterkomme lovlige vedtak må aldri påregnes å gi opphold, å uthule denne bestemmelsen slik disse småpartiene ønsker kan andre og ansvarlige partier ikke la seg presse til.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen 


Svar fra Trine Skei Grande
-----------------------------------
Poenget med demokrati er ikke å være størst, men å ha flertall.

Frp og Ap har ikke lenger flertall på Stortinget – derfor er det flertall på Stortinget for å hente barna hjem.


Svar til Trine Skei Grande
-----------------------------------
De er sendt hjem! De er hjemme nå! Og sammen med sine foreldre i det landet der de kan få lov å etablere seg sammen med sitt eget folk! La dem få fred i sine hjemland. Slutt å hers med disse familiene!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen