Åpent brev til UDIs direktør Frode Forfang

Åpent brev:
Til UDIs direktør Frode Forfang,
UDIs ledelse og ansatte.

Avisen Firda kan fortelle at det nå kommer rekordmange mindreårige asylsøkere til Norge, og at UDI må utvide mottakskapasiteten betydelig.

For det første: Dette med mindreårige asylsøkere er en bløff og et spill. Dette trikset har trolig blitt mer aktuellt for å få bli i landet etter Krf, Venste og SVs kampanjer for de såkalte asylbarna. Fortell meg at mindrårige reiser for egen maskin og egen regning fra f.eks. Somalia eller andre fjertliggende land og kontinenter til Norge. Dette kaller jeg reinspikka bedrag!

For det andre: Er det hensikten med den innvandringen vi ser, og de oppholdstillatelser som blir gitt, å ødelegge vårt norske samfunn for all tid - og på rekordtid?

Som de sikkert også vet i UDI så utgjør urfolkene nordmenn og samer mindre enn 4 mill. i Norge. Det skal veldig lite til for at dere klarer å bygge opp en innvandrerbefolkning som overgår våre to urfolks antall. Innvandrerbefolkningen utgjør allerede ca 1,5 mill. av bosatte i landet. Dette vet dere meget vel! Påstanden om at svensker, dansker og polakker utgjør de største innvandrergruppene i Norge tillater jeg meg å kalle svindel. Disse er for det aller meste å regne som pendlere, da svært mange av disse har bosted og familier i sine hjemland, men tar jobber i Norge. Dette er ikke innvandring. Innvandring er fast bosetting, og det er for det aller meste ikke-vestlige grupper som utgjør. 

Det skal ikke gå mange år før landets egenbefolkning taper det vesle vi har igjen av makt over eget land gjennom stemmegiving ved valg. De fremmede vil være i flertall.

Etter mitt syn er det en forbrytelse å ødelegge et folkefellesskap som det en nasjon er, og folkegrupper som har bebodd et territorium gjennom mange tusener av år. Vi har sett det andre steder i verden, men der har de stedegne folkene stort sett måtte bite i gresset for overmakten med våpen. I Norge og i Europa er det de stedegne som blir sveket av landets egne, i første rekke de politiske myndigheter, byråkratiet, media og alle som blir satt til å ha inflydelse i samfunnet. Også de såkaldte humanitære organisasjoner som heller burde kalles politiske støtteorganisasjoner for maktapparatet. Sammen med maktapparatet finnes også enkeltperson er som blir utpekt som talerør for folket uten å representere noen grasrot, og ikke minst er endel voldsmiljøer noen av maktelitens støttespillere for å avskrekke fra motstand mot vår egen undergang. Disse aksepteres og trolig også delvis finansieres av samfunnets midler.

Dette er et folkesvik og fedrelandssvik som mangler sidestykke i vårt lands historie.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen    

Kommentarer