NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 3. juli 2015

Et ønsket sosialt og økonomisk sammenbrudd?

Når man ser på hvilke utfordringer som venter i horisonten for hele Europa, da kan man bli mer enn vettskremt. Vi ser Hellas nå kjempe sitt livs kamp for å overleve et økonomisk ragnarokk. Den nåværende låneavtalen mellom Hellas og de internasjonale lånegiverne i EU og Det Internasjonal pengefondet (IMF) utløper i dag 30 juni. Og Hellas vil IKKE få forlenget denne avtalen, og som vil føre landet ut mot stupet. Nå er bankene stengt ei uke framover, der landet innfører kapitalkontroll. Og der snart ikke en eneste minibank vil virke.

I tillegg har landet mange hundre tusen med såkalte asylsøkere og båtflyktninger. Hver dag kommer enda flere sosialklienter over Middelhavet, godt hjulpet av andre EU-landa sine egne krigsfartøy. Der selvfølgelig Norge også er med, og der Hellas og Italia trolig skal utarmes enda mere av disse ubudte "gjestene". I denne kampen for å bevare nasjonalstaten og ikke minst sin stolthet og verdighet, blir også Hellas satt sjakk matt, uansett hvilke trekk de prøver å foreta seg. I tillegg flykter turistene vekk fra en rekke greske øyer som for tiden er overfylt med afrikanere og andre fremmede som det stadig blir flere av, og som gjør de økonomiske problemene enda verre.

Men slaget om Hellas er forhåpentligvis ikke tapt riktig ennå. Men globallistene og deres mektige overnasjonale nettverk med ambisjoner om å erstatte nasjonalstatene med sin egen lekegrind, vil bli en formidabel utfordring. Og en omtrent umulig motstander til å stå imot. Men det som nå skjer i Hellas, det kan kanskje bli en oppvekker for hele Europa? Kanskje er denne økonomiske kollapsen i landet, der demokratiet i sin tid hadde sin vugge, en vekker for oss alle? For denne kampen er som da David sloss mot Goliat!

Alle må jo forstå at denne farlige utviklinga ikke kan fortsette! Der en må snu utviklinga mens det ennå er tid. Ja, mens nasjonene fortsatt har ei felles plattform, så er det kanskje et økonomisk sammenbrudd som må til, dersom vi skal unngå at økonomien og land etter land bryter totalt sammen av byrden av ei innvandring som intet land vil klare. Ja, en byrde, kanskje stor nok til at det gir merkbar påkjenning for folks levestandard og trygghet? Men forhåpentligvis ikke så stort at det vil skape kaotiske tilstander...

Først da vil folk våkne og forstå alvoret og ikke minst innse at innvandringens økonomiske og sosiale kostnader vil bli så enorme, at hele Europa til slutt vil bukke under. Slik vi nå dessverre ser Hellas er i ferd med å gjøre, og der alt håp omtrent er ute.

NARVIK, 30.06.2015. AMUND GARFORS.