Norsk skole, en evig katastrofe?

Her forleden kunne man lese på Tekst TV at eksamensresultatene i matematikk for avgangskullet i 10de klasse i grunnskolen ALDRI FØR har vært så dårlig som i år. Og vi vet jo alle at de som går ut av 10de klasse i år, har hatt mesteparten av sin skolegang i Kristin Halvorsens "skole for alle" - og som trolig må være tidenes fiasko i norsk skolepolitikk. Men hun er i godt selskap med flere som gikk inn for å ødelegge skolen. Vi husker vel fremfor alt Bjartmar Gjerde og Gudmund Hernes. Disse to sørget for at alle skoleelever skulle stues sammen i dette virvaret som ble kalt for "Videregående skole" - og som var verken fugl eller fisk. Og der de så totalt bort fra læringsevne, eller vilje til å lære noe som helst.

Dette handler også om en generell "feminisering" av både politikken og hele offentligheten som følge av kvinners økende innflytelse i det meste. Og hvor ble det av den disiplinen som vi lærte? Der vi måtte røyse oss når læreren kom inn i klassen? For når disiplinen forsvinner, da tar støy og uro over!

At det går ekstra på trynet i matematikk er ikke unaturlig. For dette er fag som er vanskelig å politisere, dvs det er vanskelig å bruke timene til hjernevask og politisk indoktrinering. Og nå begynner vi å se resultatene. Dessuten spiller det en ikke ubetydelig rolle at elevene har et nærmest tresifret antall morsmål. Der de i tillegg er dårlig i norsk. Undervisningen i matematikk foregår (enn så lenge) på norsk - og når språkferdighetene mangler, så blir utbyttet av undervisningen deretter.

En behøver ikke være professor for å forstå at når denne arme lærer skal undervise innvandrere som knapt nok kan norsk, barn med ADHD, barn med Asberger syndrom og muslimske barn som knapt nok har sett en skole, og der man i tillegg skal tilpasse hver enkelt, så må jo dette gå skikkelig galt. 

Det er på tide vi lærer skolepolitikk av Finland, der de driver på samme måte som vi gjorde på 70 og 80 tallet. Hvorfor må man absolutt holde på med denne eksperimenteringen når vi hadde en god skole? Men det viktigste er vel at sosialistene skal presse alle elever inn i den samme sosialdemokratiske form, om de har evner eller ikke? Man må nemlig godta at mennesker er IKKE like, selv om Lillebjørn Nilsen synger det motsatte, og der noen gjerne vil tro på dette tøvet hans.

Faktisk må man ta hensyn til at enkelte elever bør gå i spesialklasser. Både for egen del og ikke minst for å beskytte de som blir utsatt for støy fra disse urokråkene som ikke er interessert i å lære noe som helst! I tillegg er de flinke lærerne, ja som er den absolutt viktigste faktor i skolen, faset ut. Mens Utdanningsdirektoratet, skolepolitikere og byråkratene har etter beste evne eksperimentert skolen utover alle vidder.

Kanskje burde de som styrer i dag forstå at vettet IKKE ble funnet opp i vår generasjon. For vi hadde faktisk gode og fornuftige løsninger i tidligere tider, og som er vel verdt å bygge videre på!

NARVIK, 06.07.2015 AMUND GARFORS

Kommentarer