Norske politikere som nyttige idioter

Det er liten tvil om at norske politikere må være meget populære innafor terroristorganisasjonen IS. 

For nå er forholdene i Libya langt verre enn noen gang. Før diktatoren Muammar al-Gadaffi ble styrtet og drept av opprørerne med NATO-støtte, så var Libya det landet som fungerte aller best på det afrikanske kontinent. Og selvfølgelig var Norge et av de landene innafor NATO som stilte opp med flest fly og som slapp flest bomber over Libya. Og der tusenvis av sivile ble drept helt vilkårlig.

Nå herjes Libya av en konflikt mellom to rivaliserende regjeringer med hver sin væpnede styrke, hvor den ene springer ut fra terrornettverket til IS. Også andre ytterliggående islamistiske grupper som al Qaida har økt sin innflytelse i kaoset som oppsto etter at Gadaffi ble styrtet i 2011. Disse har nå åpnet en tidligere stengt port mot Middelhavet, og har gjort seg steinrike på menneskesmugling, der EU nå sloss om å plukke opp flest mulig såkalte immigranter. Ja, som hentes opp bare noen sjømil fra kysten av Libya.

Og blant disse titusener som plukkes opp hver uke, så vil det være en viss prosent IS-terrorister eller vi kan kanskje kalle dem for "ensomme ulver"- og som har fått sine faste oppdrag. Disse ensomme ulvene er meget farlig og blir enda mere "ensom" dersom man sammenligner dem med andre hærer av ensomme jihadist-sympatisører som til sammen har mange ganger større oppslutning.

Statistisk, så kan man godt si at norske politikere med det norske storting i front, er meget nyttige idioter, der de også er i ferd med å importere mange tusen ekstremister som norske skattebetalere skal få regninga for. Dette er kommende stormtropper som skal brukes når tiden er inne og signalet går.

Men, norske politikere, posører og andre myndighetspersoner bør nå vite at de personlig vil bli holdt til ansvar for den skade som eventuelt vil måtte skje grunnet dette vanvittige prosjektet! Et eksperiment som tidligere aldri har blitt utført på norsk jord. De bør ikke som de til nå har gjort, nemlig legge all skyld på det norske folk og samfunnet, slik de alltid gjør. Dette er til syvende og sist, ene og alene politikernes ansvar! Folket som sådan, de er blitt hardt og resolutt skubbet av banen i denne meget alvorlige saken som har med landets sikkerhet og framtid å gjøre. For en ting er sikkert: 

Det er ingenting som heter diplomatisk immunitet, selv for nyttige idioter, innafor norsk politikk!

NARVIK, 02.07.2015 AMUND GARFORS

Kommentarer