Planned Parenthood og utviklingen av familie/helsepolitikk i USA og Vesten

Grunnleggeren av det som skulle bli og idag er Planned Parenthood var Margaret Sanger (1879-1966).

Hun var kommunist/sosialist og feminist som stod for en familiepolitikk som hun talte og kjempet for i hele mellomkrigstiden og frem til sin død. Hun laget en bevegelse som fikk fotfeste i USA fra midten av 1920-årene og som etter WWII ble samlet under navnet Planned Parenthood som ble og er den største familie helse- og abortutøveren i USA.

Hun mente kvinner ikke var pliktige til å "produsere" (tidligere "føde", min anmerkn.) barn, at dette var et statlig "produkt" som staten skulle gi tillatelse til. Familier skulle av hensyn til samfunnet, befolkningsvekst og arvemessige faktorer ikke "produsere" barn ukontrollert. Her spillte hennes rasehygieniske meninger en stor rolle, en rasehygienepolitikk som nazistene under Hitler satte i system.

Målet var å utvikle en rase for fremtiden som var fri for "svake elementer", dette gjaldt først og fremst fattige, minoriteter (negre,jøder o.a.), psykisk og fysisk handicappede. Innen disse forskjellige "svake elementene" var det også nok at man var "mindre intelligent" eller benevnt "dumming" eller "idiot".

Det samme gjaldt for dem som ikke tjente nok eller var alkoholikere.

Hun var meget opptatt av "Eugenics". Ifølge Oxford Advanced Learners Dictionary betyr dette:
"the science of producing intelligent children with the aim of improving the general characteristics of the human race".

Hun talte med stor forakt om frivillige krefter i samfunnet (og da spesielt religiøse) som tilbød hjem og ly for ugifte mødre. Dette kalte hun "cruelty" fordi slik hjelpsomhet hjalp disse til å produsere mer av sin intelligens og tok oppmerksomheten bort fra de velskapte.
Hun talte flere ganger hos Ku Klux Klan, og ble vel mottatt der.

Jeg vil gjerne anbefale noen internett adresser som jeg selv har fulgt med på i mange år nå. De viser at pro-life organisasjoner kjemper mer og mer nasjonalt OG internasjonalt mot en dødskultur som har utviklet seg i hele Vesten (ikke minst i Skandinavia som ikke er noe bedre enn USA). Hele den norske helsepolitikken var etter krigen fulgt opp som i USA, blant annet av Karl Evang.

liveaction.org (dette er en org. opprettet av Lila Rose, hun er en av dem som har fått PP i søkelyset flere ganger, anbefales!)

lifenews.com (anbefales!)

hli.org (Human Life International) (anbefales!)

Jeg slutter av med en uttalelse som stadig får meg til å bevare forstanden i denne gale verden:

"How can you say there are too many children?
That is like saying there are too many flowers."
Mother Theresa of Calcutta.

Elli

Kommentarer