NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 31. juli 2015

Skal nå tvang og trusler tas i bruk?

Tjener to millioner i måneden på asylmottak
Leste her forleden at 75 kommuner her i landet sier Nei til å ta i mot disse såkalte flyktningene og asylsøkerne som det aldri ser ut til å bli noen ende på. Ja, det er kommuner over hele landet og med ordførere fra forskjellige partier som mener at nok er nok. Likheten er også den, at disse kommunene som sier nei, de er små, og der en har god oversikt og kontroll med det meste. Derfor er det ganske lett å forstå tankegangen og presset fra kommunalminister Jan Tore Sanner, der han vil ha færre og heller større kommuner. På den måten kan man manipulere og pulverisere ansvaret. Og der man mister kontrollen med det meste. Fordi alt skal flyte!

Men Høyre er ikke stort bedre enn disse innafor SV som jobber ufortrødent med Norges avvikling. For i dette partiet, der vil de nemlig TVINGE kommuner til å bosette disse fremmede. Innafor dette lite nasjonale og politiske partiet, der sitter nemlig bl.a Karin Andersen som er nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Hun er en av disse som aldri får nok fremmede inn i landet vårt, og der hun kritiserer FrP i harde ordlag. Og lar sin vrede gå ut over enhver ordfører og enhver kommune som setter foten ned for dette meget farlige eksperimentet. 

Denne dama er ikke snauere enn at hun mener det er livsviktig å få bosatt flyktninger med såkalt "oppholdstillatelse" så raskt som mulig. Der hun også mener samtlige kommuner i Norge MÅ bidra, selv om mange av disse kommunene ikke engang er blitt spurt om å bosette flyktninger. Noe som var helt vanlig mens SV sjøl satt i regjering.

Denne dama uttaler følgende til ei avis: - "I flere år har vi prøvd med dugnad og mild tvang. Men det holder ikke. Bosetting av flyktninger kan IKKE være frivillig for kommune lenger" ! Sitat slutt. Så med andre ord, nå skal pisken fram og gulrota bort. Der tvang og trusler skal bli hverdagen!

Jeg vil påstå at Karin Anderrsen er både arrogant, freidig og frekk, der hun i tillegg er anti-demokrat! Det er vel ingen hemmelighet at SV består av kommunister når det kommer til stykket? Dette partiet har aldri vært kjent for å være så altfor opptatt av det norske folk. Mens de derimot gjerne er med på å gjøre disse asylbaronene til milliardærer. For dette partiet har ingen motforestillinger mot å ødelegge fedrelandet, der de selvsagt mener det er helt greit å drive privat virksomhet når det kommer til asylmottak. Slik vi nylig leste om disse to brødrene på Andøya som har gjort seg til mangemillionærer på denne "industrien". Om disse asyl-milliardærene er sv`ere, det skal være usagt. Men de har åpenbart stor glede av virksomheten med store sugerør inn i offentlige kasser. Det mens kommune etter kommune blir lutfattige, der kommunekassene selvsagt er bunnskrapet til enhver tid...

Nå må folk våkne! SV er galskap, og stem dem gjerne ut ved høstens valg! Disse menneskene tror penger kommer ned fra trærne, der man bare kan strekke ut hånden og ta i mot penger i store mengder. De vil også ha borgerlønn til alle innvandrere, mens pensjonistene skal blø. Jeg håper de som leser mine skriv er såpass gammel at de innser hva som vil skje med deres barnebarn, dersom ikke denne galskapen snart opphører. For det vil ikke bli mange sykehus uten penger, og heller ingen skole uten penger - fordi kassa har gått tom! Norge vil komme til å bli et nytt Hellas slik som de nå holder på. Og derfor må sperregrensa settes opp til 6 prosent, slik at vi kan bli kvitt Karin Andersen og andre slike politikere som er totalt uansvarlige og nekter å tenke framover. Der tvang og trusler skal bli en del av norsk hverdag!

NARVIK, 29.07.2015 AMUND GARFORS