NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 2. juli 2015

Ytringsfriheten har dårlige kår for nordmenn!

Det er vel liten tvil om at ytringsfriheten (mis)brukes av mennesker som ikke deler våre norske verdier. Stadig legger jeg merke til at utlendinger og helst muslimer aldri har det minste problem med å komme til ordet både på TV, radio og i aviser. Mens nordmenn ofte må stille seg i kø, og der de blir til stadighet avvist. Og det er heller ingen hemmelighet at disse fremmede som landet bare får flere og flere av, der deres åndelige røtter eller kulturelle identitet på langt nær samsvarer med vårt norske kristen-sekulære tradisjon, og er lysår vekk fra den tid vi her i Norge nå lever i. De er heller ikke i samsvar med vår kristne arv, og ditto mentalitet fra vårt eget historisk-betingende folkelige norske opphav. Og som våre politikere gjør alt de kan for å viske ut.

For mange av de fremmede har noe med seg i sin bagasje som våre uansvarlige, naive og likegyldige politikere ikke har regnet med. Og en liten oppvisning av denne "berikelsen" , fikk vi se i Frankrike i dag. Der slo nok en IS-terrorist til, og kuttet hodet av en franskmann og tredde hans hode opp på en stolpe. Mens resten av kroppen ble slengt mange meter av sted, etter at parteringen var over. For disse fremmede har nemlig sine krigs- og draps-retoriske "hyllinger" og direkte- og indirekte støtte til islamske barbarer med seg hit. Noe som de dessverre har fått inn med morsmelka. Og som ikke minst indikerer at de også vil ha denne kampen her på norsk jord - om de bare blir mange nok...

Nei, det er ingen tvil om at disse terror-fundamentale islamistene er i en selverklært krig for et verdenskalifat, som ikke kjenner noen barmhjertighet eller nåde for noen "vantro" - og spesielt ikke for oss europeere. Ja, som for disse fanatikerne som nå strømmer inn i Europa, godt hjulpet av EUs egne krigsskip. Der de ser på disse menneskene som frakter dem over Middelhavet som naive, nyttige idioter. Og der vennlighet og hjelpsomhet blir betraktet som svakhet!

Jeg kan heller ikke fri meg fra å kritisere dagens redaktører i omtrent alle landets aviser som prøver så godt de kan, der de er meget avvisende til at vi nordmenn bruker vår rettmessige ytringsfrihet til å rope ut varsku. Merker godt at mine klare advarsler skal innsnevres bare fordi våre myndighetene så har bestemt. Der de helt illegitimt har "invitert" store masser av fremmede fra en del av verden som ikke på noen måte er en del av vår europeiske sivilisasjon. Og som jeg stadig kritiserer til det kjedsommelige! Men som er det absolutt viktigste politiske spørsmål i dagens Norge og resten av Europa!

Dobbeltmoralen og uansvarligheten som enkelte politikere viser, den skinner klart gjennom når ytringsfriheten skal gjelde maksimalt for muslimer, men ikke for oss nordmenn flest. Bortsett fra de politiske korrekte innenfor media og partiveldet. Disse som kan lire av seg hva som helst av livsfjern svada og dårskap. Ja, hvor deres system-politiske ekstremisme på venstresiden er til å ta og føle på, der også Miljøpartiet De Grønne, som har en muslimsk ordførerkandidat i Oslo klar. Mens de pakker dette inn som "humane rettigheter" - og kaster seg om halsen på resten av hylekoret!

NARVIK, 26.06.2015 AMUND GARFORS