Europas ledere uten kontroll - og i Norge er det ennu verre stilt

Av Pluto
(første gang publisert på document.no)

Jeg har tatt opp dette jevnlig de siste par årene: Frp fikk våre stemmer til låns, for; Vi trodde at de ville sørge for at Norges grenser ble aktivert med permanent grensekontroll. Vi trodde at Schengen-avtalen ville reforhandles/opphøre som tvangs-implementert u-lov. Vi trodde at EU-tilpasningen ville stoppe og på sikt reverseres, at Frp ville endre det rådende innvandrings-paradigmet, at Frp ville stramme kraftig inn på fremmed-innvandringen. Vi trodde at Frp ville ha lukkede mottak, og at asylinstituttet ble opphevet.

Vi trodde og håpet også, at Frp ville motarbeide globaliseringsprosessen og de multikulturelle direktiv som Norge gjennom 40 år har blitt (over)styrt etter fra Brüssel. Vi trodde at Frp skulle fjerne statsstøtten til de folkefiendtlige NGO-kartellene her til lands, og at pressestøtten skulle fjernes fra politisk-korrekte mediale institusjoner. Vi trodde at fattige og syke nordmenn skulle få økt livskvalitet, og at minstepensjonister ikke skulle havne under fattigdomsgrensen. Vi trodde at statsbyråkratiet skulle slankes kraftig. Alt dette «for folk flest», men...

Vi tok feil: Høyre og Frp samkjører, riktignok langsommere enn rød-grønnskollingene, men kursen for det grenseløse vanvidd er den samme: Multikulturalismens «Vidunderlige nye verden» er norsk (destruksjons)politikk så langt øyet kan se…!

BEVISELIG: Etter maktovertagelsen sammen med partiet Høyre fikk vi denne pressemelding fra Frp sentralt (14.09.13), som ble distribuert til norsk- og internasjonal presse den 17. september 2013:

(Sitat): - «FrP har vært en del av det politiske landskapet Norge i over 40 år. Partiet startet som en protest mot høye skatter, avgifter og offentlige inngrep. Da innvandringspolitikk kom på den politiske agenda i Norge på slutten av 80-tallet, gikk FrP inn for en kontrollert, lavere immigrasjon, men har aldri gått inn for innvandringsstopp og er heller ikke et anti-innvandringsparti. FrP er et folkelig liberalistisk parti, mest opptatt av lavere skatter og avgifter, økt valgfrihet på sentrale velferdsområder som helse og skole, og en fremtidsrettet bruk av landets økonomiske handlingsrom. FrP er grunnleggende positiv til globalisering og internasjonalt samarbeid. Forsvar av menneskerettigheter, demokrati, og fremme av frihandel er prioriterte områder i partiets utenrikspolitikk.» (sitat slutt);

Hvis noen har undret seg over at Fremskrittspartiets leder Siv Jensen var på valgvake i Sverige sammen med Høyres partileder Erna Solberg hos Høyres søsterparti «Nya Moderaterna» - og ikke hos Sverigedemokratene som hadde valgvake like ved, for noen år siden, så står altså svaret på «hvorfor i all verden?» i den pressemeldingen som her over er gjengitt like ETTER stortingsvalget i 2013. - Frp er under Jensens ledelse transformert til et system-konsensus-parti som kun flikker, pynter og sminker litt på overflaten i innvandrings-problematikken, men som i virkeligheten; reelt og konkret, er at betrakte som en del av det system-paradigmet som arbeider for et globalisert, markedsliberalistisk, flerkulturelt Norge, som også Arbeiderpartiet og sentrum-høyre-venstre-pudlene vil det!

Hverken en «frispråklige»| Per Sandberg eller en «dønn ærlig» og hederlig person som Christian Tybring-Gjedde kan gjøre noe med dette innenfor det liberalistiske regime som i dag råder under Siv Jensens monotone ledelse (og PS og CTG vet det selv; at de er «låst» både i stilling og posisjon). - Som jeg har skrevet en del ganger tidligere: Norge er - som det eneste land i Europa - de facto uten et reelt folke-politisk alternativ til dagens selvmordsparadigme! Dette er den bitre virkelighet, og vi er, under de rådende omstendigheter akkurat nu, så godt som helt forsvarsløse overfor en morbid utvikling som nå «ruller av seg selv» under sin egenvekt av en bisarr pk-politisk-tyngdelov, som er på kollisjonskurs med natur, land, folk, vett og forstand! Når jeg skriver dette siste, så er det i rasende sorg og ditto avmaktsfølelse i en tid da intet lenger egentlig er under naturlig, folkevalgt kontroll... -

***
Kjemp på, for de små skritt kan bli til de store fraspark: Mitt råd til de som har stemmerett ved kommunevalget er at bruke stemmeretten (så at man også er med statistisk- og prosentuell i total-utregning av parti-stemmegivning som ved valg alltid er 100 prosent avgitte stemmer til fordeling selv om kun eksempelvis 73 prosent av folket stemte), slik at de små partiene samlet kan trekke stemmeprosenten ned for pk-partiene. Frp er i såfall en brukbar nødløsning OM det ikke skulle være noe annet alternativ lokalt som Kystpartiet, Pensjonistpartiet, Demokratene, De Kristne, diverse bygdelister etc. etc. - Det er altså ingen grunn til ikke at stemme, tvert om; systempartiene MÅ motarbeides, om det så er taktisk stemmegivning som må til. Motstanden må altså synes og ikke gjemmes bort med at være «hjemmesitter», for det tjener kun «the establishment» når total-resultatet foreligger.

Pluto

Kommentarer