FALSKE PROFETER om 9/11, 22/7, NEW YORK og OSLO-avtalen som DELTE Israel?

Av tetrade

I forbindelse med medieoppslagene om PDK og 22/7-profetien finner Spikers Corner det nærliggende å presisere at vi ikke mener at Gud ønsker straffedommer. Vi mener helt bestemt og tror under full overbevisning at Gud viste dette tydelig da han sendte sin sønn Jesus Kristus for å bære alle menneskers straff i Jerusalem, - der han skal komme tilbake.

Likevel tror vi at Gud mener hva han sier når historien med Israel får sin begynnelse i Mosebok 12 med ordene til Abram; "Og jeg vil velsigne dem som velsigner dig, og den som forbanner dig, vil jeg forbanne; og i dig skal alle jordens slekter velsignes"

Derfor mener vi at det er på høy tid at verdens nasjoner vender om, - også Norge og USA som vil avskjære Judea, Samaria og Øst-Jerusalem fra Israel. Videre er det på tide å vende om og be om tilgivelse for støtte til krefter som forfekter hadith og Quran i konflikten.

For vår del mener vi at vi heller ikke kan se bort ifra at Norge ved Oslo-avtalen, abortloven og ekteskapsloven har påkalt Guds vrede over nasjonen;  "For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet;" Romerne 1.18.

Den 13 september 1993 spilte USA og Norge en nøkkelrolle mot Guds løfter til Abram, og internasjonal lov i Oslo-avtalen opp mot intensjonen i mandatet fra Folkeforbundet om å "re-konstituere", "etablere" og "sikre" et nasjonalt jødisk hjemland. Israel håpet på fred, men for PLO betød avtalen ikke annet enn en 1400 år gammel hudna-avtale. Arafat selv dro til islams universitet i Kairo der han holdt frem at han hadde ett tusen argumenter imot mens han talte om palestinernes rolle til "dommens dag" ref. hadith og Hamas Charter art.7. Alle må derfor ha visst at avtalen var et spill for å fremme islams agenda i det tidligere kalifatet ref. og PLO-Charteret om en hel og udelelig arabisk stornasjon.

Spikers Corner vil ikke hevde bestemt at 9/11 eller 22/7 var straffedommer over USA og Norge, - slik Document.no, Dagen.no og Vårt Land mener seg i posisjon til å hevde motsatt fra redaksjonelt hold med artikler der den omtalte 22/7 profetien avvises  Isåfall ville vi komme i skade for å gjøre oss til falske profeter.

Apostlenes gjerninger;

"som himmelen skal huse inntil de tider da ALT det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av."

Profeten Joel;

"da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats* dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blandt hedningene og DELTE mitt land;" Profeten Joel.

Profeten Sakaria;

"Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring;…Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en stein å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal SÅRE seg selv."

Når Arafat ble invitert til New York i 2000 og Abbas til Oslo i 2011 med hensikt om å skjære hjertet, Judea, Samaria og Øst-Jerusalem, ut av Israel mener vi derfor det er på høy tid for å være på vakt. Begge stod dessuten tradisjonen etter stormufti Hussayni tro, som erklærte hellig krig straks Israel ble etablert. Idag finnes derfor et imperativ for Norge å be om tilgivelse samt legge UD`s linje 180 grader om.

Les hva som hendte natten før 22 juli, 2011

Spikeren, Kirkehøyden, Katsa og tetrade.

Kommentarer