Klimafanatikerne har rett!
Vi ser en global oppvarning og en kommende IS tid

La det bare være helt klart hvem ISIS følger. En muslim som har valgt den biografiske skikkelsen Muhammed til sitt idol kan heller ikke vente å bli aktet for preferansen. Da har man utvist et så dårlig skjønn at det burde ekskludere vedkommende fra offentlige stillinger og verv til forstanden ble opplyst. Likevel mener media at det er i sin skjønneste orden om så vedkommende blir ordfører eller president. Hva om noen sverget til Mein Kampf?

Hvilken troverdighet kan det gi tatt Muhamneds liv i betraktning, - må en ikke da betrakte dette som et segment av kognitivt splittede, kulturelt tilbakestående, etisk demente og politisk uskikkede personer?

Når Jens Stoltenberg i en årrekke trommet på mantraet om fremmedfrykt for å bryte ned advarsler mot individer og kulturer som ikke klarer den enkleste oppgave å skille "det beste menneske som noensinne har levet" fra et av de verste hviler et enormt ansvar på den nåværende NATO-sjefen. Mon tro om han har bedre forstand i dag enn da han spanderte lunsj på det fascistiske brorskapet med Jonas Gahr Støre? Det er liten grunn til å håpe.

En kan iallefall si at med en sann og fri presse kunne de ikke nådd halvveis til toppen av karrieren.

Hvilken uforstand passerer ikke med en venstrevridd AP presse som har bedradd det norske folk i 40 år? Hvorfor blir ikke pressestøtten kuttet! Hva skal vi med pupper og lår i Dagbladet og VG, - hva skal vi med NRK og TV2?

tetrade

Kommentarer