NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 22. september 2015

Svar til prest Trond Laksaa

Trond Laksaa (Foto: Silje Nilsen)
Jeg registrer med betydelig forbauselse det nærmest hatske utspillet som prest Trond Laksaa har mot undertegnede i anledning det oppslaget avisen Fremover nylig hadde vedrørende kirkevalget i Ankenes. At Laksaa benytter i den anledningen, å trekke inn det han mener er min holdning til medmennesker generelt, uavhengig av deres hudfarge, og i tillegg beskylder meg for å rive ned kirken, det er bare direkte frekt og skammelig av en som er prest i Den Norske kirke.

Videre tillegger han meg meninger og holdninger som han overhode ikke har den minste peiling på, og som han legger ut som om han har inngående kjennskap til min bakgrunn. Sannheten er den nemlig, at jeg ønsker både homofile og lesbiske hjertelig velkommen i vår kirke. Men de skal da forholde seg til skriften. Dette har heller ikke vært noe tema under kirkevalget, og her lages en storm i et lite vannglass!

På den andre siden er jo merittlisten til prest Trond Laksaa rimelig godt kjent for de fleste, der han aldeles ikke er den som burde dømme andre, og som derimot har holdt sin sti rein hele livet. Men det virker som Laksaa åpenbart har glemt hva han sjøl har på samvittigheten. Der han heller burde holdt seg til fotballen, enn å gå inn i presteyrket. Noe han etter min mening, aldeles ikke passer til.

Denne mannen skyter derfor langt over mål, der hans utspill for å få meg ekskludert fra Ankenes Menighetsråd virker uhyre søkt, og ligger langt over de fullmakter han har som prest! Min stemme og mine meninger har en soleklar rett til å kunne bli fremført og hørt i Menighetsrådet, da vi lever i et demokrati med ytringsrett. Noe som tydeligvis har gått prest og AP-politiker Laksaa hus forbi.

De fremlagte valglistene ved kirkevalget hadde dessverre samme farge og var meget lett til å misforstå. For den som ikke hadde satt seg godt nok inn i hva den enkelte liste faktisk innebar og sto for, ble det stilt meg spørsmål om forskjellen i innholdet. Til dette svarte jeg etter beste skjønn, slik at det skulle være lett å forstå hva man gikk til valg på. Min forklaring på listenes forskjellige innhold var klart, enkelt og greit. Der jeg bare kalte "en spade for en spade"! Et folkelig språk som alle forstår, og som blir brukt i hele samfunnet, uten at noen reager nevneverdig på det.

Når prest Trond Laksaa er frekk nok og fremstiller det som om at jeg som valgfunksjonær har gått rundt og annonsert dette for kirkevelgerne, da er det så drøyt at jeg vil vurdere å forfølge saken videre. At Fremover har brakt dette opp som førstesidestoff, det må helt stå for avisens regning, og ikke minst journalist Fritz Hansen som unngår å skrive det jeg faktisk sa. Der jeg aldeles ikke kan innestå for hans utlegging av saken!

Mitt kristne syn bygger helt og holdent på bibelens ord og den opplæring jeg har fått gjennom oppdragelse i hjemmet, søndagsskole, skolegang og ikke minst som medlem i Den norske kirke. Det forsøker jeg også å leve etter og ønsker samtidig også å BEVARE det kristensamfunnet vi har og som er trygt og godt. Men som prest Laksaa gjør alt han kan for å rive ned. Derfor sier jeg også et klart og entydig nei til likekjønnet ekteskap! Og i tillegg sier jeg et like krystallklart NEI til den snikislamiseringen som jeg ser foregår overalt i det norske samfunnet! Og som presten Trond Laksaa har vært med på å ønske velkommen av hele sitt hjerte. Jeg skal love herr Laksaa, at så langt Fremover slipper meg til, noe de dessverre ikke gjør lenger, så kommer jeg ALDRI til å legge bort mitt engasjement i det som jeg ser som det absolutt farligste for vårt folk, vårt land og vår framtid. Nemlig den sakte og meget betenkelige islamiseringen av Norge!

Prest Trond Laksaa har som en del av prestestudiet sikkert åpnet bibelen noen ganger, men om prest Laksaa har forstått budskapet, det stiller jeg meg heller tvilsomt til. Og det er jo en helt annen sak. Men hans personlige, og noen av hans meningsfellers tolkninger av bibelen, det er dessverre med på å rive ned det som generasjoner av kristne og gode mennesker har bygget opp. Ja, som er selve bærebjelken i vårt gode samfunn. Og dette har vi en plikt til å gi videre til vår etterslekt, slik vi fikk det overlevert fra våre forfedre. Og jeg skal nok en gang love både prest Trond Laksaa og andre liberale og venstrevridde prester der ute, at jeg skal kjempe som ei løve for dette!

Jeg oppfatter prest Trond Laksaa`s holdninger som et alvorlig varsko for Den norske kirke og de demokratiske verdier vi har, og der samfunnet nå er i ferd med å "slippe reven inn i hønsegården"!

Anbefaler at Trond Laksaa snarest om at han søker høyere kirkemyndigheters bibelhjelp. Men han skal få litt fra meg. Og dette er ikke noe som bare står i det gamle testamentet, og dermed kan sies ikke å tilhøre den nye pakt. Det gjentas også i Det nye testamentet, hvor Paulus bl.a fordømmer de i Rom 1:26-27: "Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse" sitat slutt.

Derfor har kirka et meget stort ansvar i dag for ikke å føre mennesker på villspor. Noe jeg nå håper prest Trond Laksaa begynner å forstå. Og der han prøver å følge bibelens lære, og ikke sin egen forskrudde tolking av Guds bud!

ANKENES, 21.09.2015 AMUND GARFORS