NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 29. september 2015

Til "Redd Barna"

Av Norvald Aasen

Over 15.000 norske barn drepes hvert år i Norge!
Hører og ser meg lei på denne omsorgen for disse såkalte mindreårige asylantene, noen av dem opp i 30 årene, etter det vi har hørt.

Når de blir sendt til et fremmed kontinent og fremmed land av sine foreldre/foresatte så må dere bare ikke prøve å bløffe oss med at de er alene på flukt. ("Jeg flykter alene".) Hvorfor ikke være ærlig selv om dere trolig ønsker at nordmenn blir i mindretall i vårt hjemland fortest råd? Det må jo være det som er målet deres? Så si det da!!!

Dere forteller at disse såkalte barna er redde og trenger trygghet. Ja, det ville de få under kjente forhold hos sine foreldre og venner i hjemlandene, der både språk, tradisjoner og kultur er kjent for dem.

Derfor ville det eneste humane fra myndigheter og deres side være at de ble returnert tilbake til sine egne med det samme.

Og hva er det disse "asylsøkerne" har bedrevet av politisk aktivitet i sine hjemland som gjør dem kvalifisert til å kalles asylsøkere - og få asyl? Begynn å fortell oss sannheten!

Nei, dere såkaldte Redd barna, her ligger nok en ikke uttalt agenda bak deres omsorg for disse tusener som får lov til å utnytte vår snillhet og det vi har skapt i vårt hjemland!

Og så: Jeg hører aldri at Redd Barna har et eneste kritisk pipp om de tusenvis av norske barn som årlig må dø i mors liv? Er ikke disse verd å leve opp hos sine egne slekter og i sitt eget land?

Eller er det så enkelt som at hvis disse norske fikk leve opp så ville det ta lengre tid før de fremmede ville overgå oss nordmenn i antall? Hva er det dere venter dere, og hvilke ønsker har de for oss nordmenn i fremtiden? Er det limet i vårt nasjonale fellesskapet som skal ødelegges ved at vi selv går til grunne mens landet overtas av alle verdens folkeslag, religioner, helst bare islam!, og kulturer? Da har dere trolig fått den smørja dere ønsker dere!

Jeg tror både myndigheter og disse såkaldte "hjelpeorganisasjonene" både i Europa og Norge har gått fra vettet!

Norvald Aasen, 6983 Kvammen