Du ser det ikke før du tror det!

Jer 5,21

Andakt av Spikeren.

"Hør dette, du uvettige folk som ikke har forstand, 

som har øyne, men ikke ser, og ører, men ikke hører."


Guds frelsesåpenbaring i GT taler til menneskeheten også ved en profet med navnet Jeremia. Herren Gud kalte ham til profettjeneste da han var ganske ung. Han bodde da i prestebyen Anatot. Herren fører Jeremia inn i mange ulike livsfaser for at han skal kunne brukes som profet og åpenbaringsvitne.

Profeten blir gjort ydmyk og liten, også for at han skal forkynne et budskap til et folk som må ydmykes for Herrens åsyn. I mer enn førti år står Jeremia fram med Herrens ord til folket, dom og trøst til folket i Juda.

En Guds profet som forkynner sannheten om synd og ugudelighet, må regne med motstand. Jeremia ble både foraktet og forfulgt av sitt folk. I disse åndskrisene føres han dypere inn i erkjennelsen av seg selv som synder, men også inn i forståelsen av Guds rike og store miskunn mot den synder som angrer og vender om fra sin synd. Med et hjerte som er knust til tårer, forkynner profeten Den nådige Gud.

I en rekke profetier, som ikke alltid lar seg innpasse i et bestemt mønster, formidler Jeremia Guds åpenbaring til folket i Juda, og slik til hele menneskeheten. Ved profetord og underfulle tegn blir det igjen og igjen gjort klart at bare ved å bøye seg for Gud og Hans frelsesvilje er det mulig å komme unna dom og fortapelse.

Kan Jeremia ha noe å fortelle og lære oss idag? Vi, moderne nordmenn, som lever i år 2015? Kan vi virkelig være et uvettig folk uten forstand? Vi, som sies å være så opplyste og forstandige? Vi, som forsøker å se og lytte til alle parter?

Har vi glemt å lytte til profetordet? Ignorerer vi tegnene rundt oss? Nekter vi å bøye oss for Gud? Tror vi virkelig at vi kan slippe unna dom og fortapelse når vi ser hva som kommer imot oss i disse dager? Det norske folk må våkne, åpne sine øyne og ta advarslene på alvor. For du ser det ikke før du tror det!

Spikeren