Du tror det ikke før du får se det!

Det er flere som har reagert på at Document.no har slettet to av "Pluto"s kommentarer under Christian Skaug's korte artikkel "Royal bullshit" fra 22.10 2015 kl 21.51:

Derfor re-publiserer vi "Pluto"s kommentarer her på Spikers Corner. Dette gjør vi både fordi vi mener slik sletting er et angrep på ytringsfriheten og et knefall for det norske PK-regimet. Dessuten fikk de to kommentarene over 80 "likes" på under ett døgn hos Document.no. Det tilsier at de både var godt likt og at flere burde få lese dem.

Christian Skaug skriver følgende i sin korte artikkel: "Kong Harald sammenligner “flyktningstrømmen” til Norge med nordmenn i Sverige under krigen og med utvandringen til Amerika. Mener Norge kan ta enda flere. TV2"

Her følger kopi av "Pluto"s kommentarer under Christian Skaug's artikkel:

----------
FRA PK-SERIEN; Du tror det ikke før du får se det!

Helt ufattelig! Så vidt vites, så er ikke HMK senilforklart. Med disse håpløst politisk-korrekte uttalelser i favør all verdens folk, så bør han i anstendighetens navn abdisere, for han betrakter tydeligvis ikke Norge som nordmenns land lengre. Ei heller betrakter han seg som nordmenns konge, siden all verden skal ha fortred på bekostning av det norske folk. Og en verdenskongelig frelser behøver vi jo slettes ikke, da man fra før har en «Kristi Konge» av en verdensfrelser - men, nota bene; selv denne Guds enbårne sønn så sin begrensning og sa meget klart i fra at «mitt rike er ikke av denne jord!» -

Hva som foregår på det kongelige slott vites ei, men ett vet alle vi andre; de kongelige lever mentalt og materielt langt unna sitt eget folk, hvor de tydeligvis er ganske så blottet for både allmenn-kunnskap, norsk-folkelig empati, fornuft, ånd, takt og ikke minst; fingerspitzgefühl, for hva som passer seg deres konstitusjonelle rolle. - Takke meg til nesten hva som helst i denne galskapens forvirrede tid, bare ikke multikulturalismens giftige pk-apologetisme, hva enten den tankeløst utbasuneres fra kaklende brød-politiske- og mediale egotrippere eller ditto rojale etterplaprere...

Pluto

----------

Den andre kommentaren som ble slettet, var respons på signaturen "Gammle_Erik" under samme artikkel, der "Gammle_Erik" skriver: "Problemet er hvem skal han abdisere til fordel for. Det kryr ikke akkurat av gode arvtakere eller?"

"Pluto" repliserer så med følgende:

----------
Et godt poeng, Gammle_Erik, og det var vel indirekte det jeg ville ha fram; at kongehuset ikke lenger tjener folket og nasjonens interesser som et samlende symbol for nasjonen Norge. Problemet er jo at hans sønn og tronarving er ennu mere politisert, slik at vi står der fastlåst, som vi også gjør det hva gjelder alle andre områder innenfor dagens ensrettede konsensus-regime. - Vi kan faktisk ikke ha et kongehus som på alle nivå både promoterer og inviterer til at vårt fedreland skal fylles opp «non-stopp» med kreti og pleti fra alle verdens hjørner. Så kom du, mere enn gjerne, med et forslag på hvordan man kan løse denne rojal-gordiske knute.

Pluto

----------

o O o 

Du tror det ikke før du får se det?
Vel, da skal du få se det!

Flere spør seg hvorfor disse to kommentarene fra "Pluto" ble slettet på Document.no?

Spikeren

Kommentarer