NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 3. oktober 2015

Har myndighetene våre gitt opp?

Det er god grunn til å undre seg på hva som egentlig foregår i disse tider når det velter inn med fremmede mennesker, der de blir betegnet som flyktninger, men som egentlig er inntrengere og okkupanter. Og en har enda større grunn til å spørre hvor lenge denne galskapen skal fortsette før myndighetene sier at nok er nok?

Skal virkelig hele samfunnssystemet ta til å knake i sammenføyningene og bryte totalt sammen før det gripes inn? For det som nå skjer det har ingenting med humanisme å gjøre! Dette er ren masochisme og en stor dose narsissisme! For nå hører vi at det kan snart velte inn ca. 5000 såkalte asylsøkere i uka. Ja, det kan bli enda verre, for bare på det siste døgnet har det veltet inn 1.297 personer til Sverige, der de fleste av disse straks setter kursen mot Finland og Norge. For Sverige er omtrent fortapt, der kaos og konflikter nå hører hverdagen til. Mens folket omtrent har gitt opp. Overbelastning vil vi nok snart oppleve i Norge også, der inntrykket mitt er at ingen lenger tar ansvar, men bare lar dette fortsette som om dette skulle være normalt.

Ja, en kan virkelig undre seg på om målet er anarki både i Norge og i Sverige?

For svenskene skysser bare disse ubudne gjestene over til Norge, der de fleste tar seg inn over ei grense som ligger ubevoktet, og der illegale immigranter tar seg inn på vårt lands område. Og det finnes ingen rasjonell begrunnelse for at Norge skal ta imot tusenvis av såkalte flyktninger i døgnet. Men slikt kan vel ikke uansvarlige politikere resonere seg fram til? For nå er politiets mottakssener i Oslo fullstendig sprengt, der et stort nedlagt kjøpesenter i Østfold skal tas i bruk som politiets mottakssentral og der 1000 asylsøkere skal bo. Hvem er det som virkelig står bak denne sakte okkupasjonen av landet vårt? Er det Angela Merkel som har satt dette i gang, eller er det Sveriges konvertering til bananrepublikk som sitter med ansvaret?

Hvorfor vender alle vestlige politikere ryggen til sitt eget folk og fedreland? Hvorfor vil de avskaffe sitt eget folk og skifte dem ut med fremmede folkegrupper og raser som kommer hit, og som ikke har de beste intensjoner? Har disse uansvarlige og likegyldige politikerne drukket vann full av bly? Eller har de spist fleinsopp eller fluesopp der hjernen har fått store skader? For det som nå foregår, det er så vanvittig at jeg ser ikke at noe lignende har skjedd i hele Europas historie!

Den flyktningpolitikken som nå pågår er som å pisse i buksa en kald vinterdag. Det er behagelig i starten, men snart kommer den kalde fakta! Jeg ser ingen grunn til hvorfor Norge ikke skal følge Ungarn sitt eksempel med å bygge et gjerde mot Sverige. I alle fall mot strategiske steder ved grenseovergangene. I tillegg må det settes inn politi og militærstyrker ved samtlige grenseoverganger som i dag ligger ubevoktet. I henhold til Schengenavtalen/Dublinkonvensjonen skal flyktninger registrere seg i det første landet de kommer til. Dermed kan man som utgangspunkt stoppe disse inntrengerne på grensa.

Er det ikke på tide å våkne opp nå? Norge må slutte med å sende signaler om at her ligger alt til rette og at det bare er å komme hit! Nå må myndighetene bruke det lille vettet som er igjen i skallen! Og det til å tenke fornuft og andre løsninger enn det vi nå ser utarter seg. Har disse lederne i Tyskland, Danmark, Finland, Sverige og Norge tenkt å la disse landa bryte fullstendig sammen før de gir seg?

For dette minner meg om fyllekjørere som kjører på rødt lys med sine egne barn i baksetet, og uten at sikkerhetsbeltene er festet. Situasjonen har dessuten allerede for lengst blitt slik at norske politikere nå helt bevisst kalkulerer med økt dødelighet for at masseinnvandringen skal kunne fortsette. Ja, til og med trappes opp, og der dette vil koste slike summer at ingen i dag har det minste begrep på hvor disse pengene skal hentes fra.

Narvik, 01.10.2015 Amund Garfors