Hvem er Jesu minste søsken i Mat. 25? Del 2

Av David Lindhjem. 

I den første delen så vi at Jesu endetidstale i Mat 24 hører sammen med hans domstale i Mat 25. Mesteren holdt talen for sine disipler på Oljeberget og den lærer oss følgende:

- Jesus kommer først på skyen og samler sine utvalgte (opprykkelsen og oppstandelsen).
- Jesus stiger ned på jorden og redder sine minste søsken, jødene, fra total utslettelse.
- Jesus dømmer så de overlevende på jorden etter hvordan de har forholdt seg til Israels trengsel.
- Jesus oppfyller alle sine løfter til Israel og styrer verden fra Jerusalem i riket for Israel i tusen år.

Lignelsen hvor Jesus skiller sauene fra geitene skildrer den endelige oppfyllelsen av løftet Herren gav til Abram:

- "Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt."

- "Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans."

De av jordens folk som ikke blir med i opprykkelsen og som overlever Guds vredesdom, blir dømt etter hvordan de har forholdt seg til Israels største trengsel i historien.

Jesus siterer de gamle profetene

Lignelse i Mat. 25 om de minste hvor gjeteren skiller sauene fra geitene, bruker faktisk Jesus profeten Sakarja sin symbolikk:

"Sverd, våkn opp mot min gjeter, mot mannen som står meg nær, sier Herren over hærskarene. Slå gjeterensauene blir spredt! Jeg løfter hånden mot de minste." 

Sakarja beskriver hva som skjer med de minste under den store trengsel:

"Det skal skje i hele landet (Israel), sier Herren, at to tredjedeler skal utryddes og omkomme, men en tredjedel skal bli igjen. Den tredjedelen fører jeg gjennom ild, jeg renser dem som en renser sølv, jeg prøver dem som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg skal svare dem. Jeg skal si: «De er mitt folk», og de skal svare: « Herren er vår Gud.» (Sakarja 13:7-9)
Dette er tiden da Israels rest blir frelst:

"Den dagen akter jeg å utrydde alle folkeslagene som kommer mot Jerusalem. Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret." (Sakarja 12:9-10)

"Den dagen skal han (Jesus) stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett mot Jerusalem, i øst. Oljeberget skal revne i to fra øst til vest, og det skal bli en veldig dal. Da skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med ham." (Sakarja 14: 4.. - 5...)

Jesus forteller egentlig ikke noe nytt han siterer de gamle profeten og bruker samme ordlyd og symbolikk som Sakarja:

"Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham." (Mat.25:31)

At Jesus returnerer til Oljeberget ved sin gjenkomst, ble også forkynt av englene ved Jesus himmelfart:

"Som de (disiplene) nå stirret mot himmelen mens han (Jesus) dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna." 
(Apg:1:10-12)

Som vi vet kom ikke Jesus for å oppheve eller åndeliggjøre det som de gamle profeten hadde sagt, men han kom for å oppfylle det:

"Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. 
(Matt.5:17-19)

Når Jesus igjen setter føttene på Oljeberget kommer tiden hvor Jesus oppfyller profetiene og gjenreiser riket for Israel.

Dommen i Josjafats dal

At Jesus holder sin profetiske domstale på Oljeberget mens han ser ut over Josafats dal og Jerusalem, er ikke tilfeldig. De gamle profetene har forutsagt at store folkemengder skal knuses av Messias i dalen som ligger mellom Oljeberget og gamle byen:

"For se, i de dager og på den tid, når jeg vender skjebnen for Juda og Jerusalem,
da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i
Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem om Israel, mitt folk og min eiendom, som de spredte blant folkene. De delte mitt land...." (Joel 3:6-7)

Profetene forteller at dette gjelder rettegangen om Guds folk, det gjelder konflikten om Israel og Jerusalem. Det er med andre ord den samme konflikten som har preget våre daglige nyheter de siste 70 år. Mange av verdens politikere legger all sin prestisje i å løse nettopp denne tvisten, men Herren skal en dag gjøre opp tvisten en gang for alle, om hvem byen og landet tilhører:

"Folkeslagene skal bryte opp og dra til Josjafats dal, for der vil jeg sitte til doms over folk fra alle kanter. Send sigden ut, for høsten er moden, kom og tråkk, for vinpressen er full, pressekummene flyter over, for ondskapen deres er stor. Larm og atter larm i Dommens dal, for Herrens dag er nær i Dommens dal." (Joel 3:17-19)

Det er helt opplagt at det er denne dommen Jesus referer i Mat. 25 og Jesus bekrefter at dette er tiden for oppfyllelsen av det de gamle profetene har forutsagt:

"For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles... (Lukas 21:22)

Alle de gamle profetene taler om Herrens Dag, og profeten Joel navngir faktisk noen av folkene som stjeler landområder og som terroriserer og slakter jødene:

"Så, hva vil dere meg, Tyros og Sidon og alle filisterbygder? Vil dere ta igjen for noe jeg har gjort? Gjør dere meg noe ondt, skal jeg straks la det komme over deres eget hode" (v9)

Tyros og Sidon er Libanon, der finner vi i dag Iran støttede Hizbollah som sies å ha ca. 100.000 raketter rettet mot jødestaten. Alle filisterbygder peker på palestina-araberne i Judea og Samaria, og Hamas på Gaza og som har programfestet å utslette jødene ved Allahs hjelp.

"Egypt skal bli til en ødemark og Edom til en øde ørken på grunn av voldsverket mot judeerne, fordi de spilte uskyldig blod i sine land." (24)

I Egypt finner vi den muslimske paraply organisasjonen Det Muslimske Brorskap som bl.a. terror organisasjonen Hamas er en del av og som oppvigler til hat og vold mot jøder over hele verden. Edom er dagens Jordan hvor ingen jøder slipper inn uten å skjule sin jødedom.

Det er faktisk folkene som står helt i front for å utslette Israel nå i 2015 som profeten blinker ut til dom, de blir knust av Jesus på grunn av voldsverket mot judeerne!

Og Jesus bekrefter det Joel sier, mange jøder blir bortført og drept av nabofolkene:

"Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel" (Mat.24:9)

Satan, antisionismens far

Jødene er uten tvil historiens mest forhatte folk. Enten Guds demonstrasjonsfolk har bodd på Sion eller andre steder, så har de blitt forfulgt. Jødehat og Israelhat er i dag på fremmarsj som aldri før. Mange prøver å bortforklare det hele ved å kalle det for antisionisme, motstand mot at jødene skal ha et land hvor de er i flertall og kan styre seg selv.

Antisionisme er selvfølgelig ikke noe nytt, helt fra tiden hebreerne ble formet som folk under slaveriet i Egypt har de blitt forfulgt. Sions folk ble forfulgt av alle de syv pågående hedenske imperiene i regionen, Assyria, Babylon, Media-Persia, Grekenland, Romerriket og det islamske imperium. Til og med det kristne Europa har forfulgt jødene på verst tenkelige vis i flere århundrer og Europas jødehat kulminerte med Hitlers endelige løsning.

Akkurat som det har vært normalt å være antisionist de siste 3000 år , er det helt normalt å være antisionist i dag, også blant kristne. Akkurat som nazister, venstre ekstreme og islamister bruker "sionist" som skjellsord på noe som må utryddes fra jordens overflate, bruker de mest Israel kritiske kristne i dag begrepet "kristen sionist" som skjellsord mot kristne som støtter Israel. Dette er svært alarmerende og bekrefter hvordan den Onde forfører kristne til å løpe hans ærend i tiden som kommer.

Jesus understreket at Israel vil hates av alle folkeslag ved tidens ende:

"ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld." (Mat.24:9)

Jesus ord stemmer skremmende godt med dagens situasjon, antisemittisme finnes allerede innefor mange samfunnslag over hele verden og vokser som sagt dramatisk. Islamister, nazister, sosialister, venstre ekstremister, høyre ekstremister, og rabiate kristne erstatningsteologer ser ut til finne hverandre i krigen mot Israel. Når alt dette blandes sammen så blir det til en svært dødelig miks for Sion, og den seiler frem under det politiske korrekte begrepet, antisionisme.

Det er ikke tilfeldig at Sions grunnlegger og konge returnerer til Jerusalem ved tidens ende. Jesus kommer for Sions sak, han kommer tilbake for å knuse antisionismen og for å stoppe dens grunnlegger Satan.

"Jeg vil hevne deres blod og ikke spare de skyldige. Herren bor på Sion." (Joel 3:26)

David Lindhjem

Kommentarer