Til Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Børge Brende

Aftenposten: Norge bomber mest i Libya

Til Statsminister Erna Solberg:


Jeg leser på dagens nettaviser (13.10. 2015) at du skal ha uttalt at hvis Russland fortsetter å bombe IS i Syria så kan "flyktningstrømmen" til Europa øke.

Dette, Erna Solberg, vil jeg beskrive som regelrett VÅS!

Vestens kriger i Midt-Østen og i Afghanistan har allerede ført til massemigrasjon mot Europa. I disse krigene har du og vesle enfoldige Norge vært med. Krigene dere har ført i Irak og Libya har ført til falne diktatorer, men så har dere fått tilbake de mest grusomme islamistbevegelser.

Gratulerer med resultatene, fru Solberg, Trine Skei Grande, Knut Arild Hareide, Jonas Gahr Støre, Siv Jensen, Audun Lysbakken med flere! Afghanistan har dere gjort til en enda blodigere slagmark enn landet noen gang har vært. Ja, så ille at dere har måttet ta med tilbake til Norge og Europa afghanere som dere har hatt i tjeneste hos dere! Og denne fadesen og toskeskapen har dere utdelt krigskorset til soldatene for! Du verden for en krig for "demokratiet"!

Migrantene fra Afrika og Midt-Østen, samt det som kalles syriaflyktninger, har dere ønsket velkommen, og du har sendt båter til Middelhavet for å hente disse menneskene opp fra synkeferdige farkoster for å føre dem til land i Europa! Det riktige burde vært å fraktet disse menneskene tilbake dit de la ut fra. Da hadde trafikken stoppet, og menneskesmugler-mafiaen samt asylprofittørene i Norge og Europa hadde hatt litt mindre sølvpenger å rutte med.

Du har selv besøkt disse skipene i Middelhavet og gitt mannskapene ros for en "flott" innsats som har brakt disse tusener til Europa. Redningselskapet har selv fortalt meg at det var du som tok kontakt med Redningselskapet for å få sendt en redningskøyte til Middelhavet. Så kom bare ikke å fortell at det er den russiske bombingen i Syria som har ført til massetilstrømmingen av såkalte flyktninger og migranter. Vær i det minste voksne nok til å ta ansvaret selv for det dere har skapt av ufred og galskap i verden.

Dere er livredde for at Russlands krig mot IS skal lykkes bedre enn hva dere har maktet med alt dere har rotet i stand ved den "hellige" NATO-alliansen.

Da Det Muslimske Brorskapet kom til makten i Egypt for noen år siden var din nåværende "forsvarsminister", Ine Marie Eriksen Søreide, straks ute og roste Brorskapet opp i skyene. De var en viktig alliansepartner for Norge, mente hun. I dag kan hun trolig holde seg langt borte fra Kairo med slike uttalelser. For undertegnede fortoner hun seg mer som et fugleskremsel enn som en forsvarsminister.

Jeg minner Statsministeren også om at Det Muslimske Brorskapet som ble stiftet i 1928 har som uttalt mål å erobre Europa, ikke ved krig, det ville de ikke klart enda, men gjennom migrasjon der de setter mange barn til verden etter at de har invadert vår verdensdel. Og ved dagens utro og svake ledere i Europa er slik migrasjon mer enn mulig!

Men nasjonalt sett, Erna Solberg og co: Det å ødelegge et folks nasjonalstat og å utslette et gammelt folkeferd ser jeg på som en forbrytelse, som også må være i strid med Grunnloven. Dette mener jeg dere bedriver NÅ!

Til Utenriksminister Børge Brende:

 
Ser i media at du vil ha svar fra Russland om migrantene som kommer til Norge. Men dere opererer jo med skip i Middelhavet for å føre slike til Europa, og svært mange av disse havner i Norge. Europa har ønsket dem velkomne. Du har jo innført straffetiltak mot Russland, tror du at de bryr seg med å hjelpe deg? Husk også på det Brende: Russland har aldri gått til krig mot Norge, men faktisk befridd deler av landet vårt fra en okkupasjonshær!
 
Hva er logikken ved å straffe Russland? Mitt råd: Steng grensene, rett ryggen å stå på egne ben. Ikke vær lakeier for NATO, EU eller FN! Vi er et lite folk og et lite land som skal forsvares. Derfor skal vi ikke være haleheng for noen, og Russland er ingen trussel!
 
Norvald Aasen, 6983 Kvammen

Kommentarer