Fredens Religion

17 millioner mennesker ble drept av Hitler og Nazistene - 23 millioner mennesker ble drept av Stalin og kommunistene - 270 millioner er drept av Muhammeds etterfølgere - og blodbadet fortsetter.

Når Churchill tidlig i 1930 årene forutså og advarte om faren Hitler og nazistene representerte og ville fjerne dem med makt mens de enda kunne ble han stemplet som krigshisser. I stedet hyllet man den naive fredsduen Neville Chamberlain som skrev fredsavtale med herr Hitler i september 1938, en fredsavtale som også ble hyllet av våre politikere og mediehus. Både Chamberlain, datidens politikere og media kan unnskyldes fordi ingen kunne forestille seg det helvete Hitler og nazistene snart skulle utløse. I dag er der ingen unnskyldninger for våre naive ledere og våre venstrevridde medietroll nettopp fordi at de denne gangen er grundig informert om den grusomme ondskapen i Islam, Internett flyter jo over av informasjon. At de likevel kaller Islam for fredens må tyde på direkte kortslutning et sted, eller bevisst desinformasjon.


Main Kampf vs Islams skrifter 

Nazistenes «hellige skrift” Hitlers Main Kamps inneholdt 7% antisemittisme – boka er dessuten en bestselger i mange Islamske land den dag i dag – en sannhet våre Vestlige ledere og medietroll bevisst ignorer og feiler å informere om.
De Islamske hellige tekster i Koranen, Haditer og Sunna inneholder 9,6% antisemittisme.
Medina Koran inneholder 17% antisemittisme.
I tillegg inneholder de undertrykkelse og drap på kristne og vantro.
Altså, man skal ikke tolerere nazismen, men man skal tvinges til å tolerere islamismen som er like ille, om ikke langt verre enn nazismen. Våre politikere og våre ledere har sannelig fått et sinn som intet duger etter årtier med indoktrinering av lavpannet apelære.

Over 60 prosent av innholdet i Koranen handler om å sloss mot, og drepe ikke-muslimer. Islam har vært i krig med sine omgivelser uten opphold siden Muhammeds tid. Og krigen vil i følge Koranen pågå inntil alle vantro er beseiret, og hele verden ligger under det islamske kalifatet. Muslimenes egne biografier viser at Muhammed gjennomførte 82 plyndringsekspedisjoner, der han selv deltok aktivt i 26 av dem.

Ordene drep og bekjemp er nevnt mer enn 35.000 ganger i Koranen og Haditene. Til sammenligning inneholder det nye testamentet ikke ett eneste ord om politisk vold. Den islamske trilogi, (Koranen, Sira og Hadit) inneholder 327.000 ord om politisk vold. Daglige rapporter forteller at fredelige kristne i muslimske land må flykte hals over hode for å unngå å bli forfulgt, fengslet, torturert og drept - eller for å unngå at deres døtre blir voldtatt og solgt som slaver og sine sønner bli halshugget. Bare etter 11. september 2001 er der registrert over 24.500 terrorangrep i navnet til denne «fredelige» religionen. I de muslimske biografiene fremstilles Muhammed som en nådeløs kriger og massemorder, og i gode muslimers øyner er denne profeten det perfekte menneske. Er det da overraskende at man regnes som en god muslim når man følger forbildets handlinger?

Vesten ledere er forblindet 

Det er forbausende å observere vestens ledere sin komplette blindhet ovenfor Islam. En isme som helt åpent har både som religiøst og politisk mål å utrydde en hel nasjon (Israel) og drepe jøder og kristne som ikke vil underkaste seg denne grufulle ismen. Alle Vestens ledere ser og hører at de muslimske lærde, imamer, ayatollaer og politiske ledere gauler og bæljer ut sitt hat mot jøder og kristne i tusenvis av YouTube filmer som ligger helt åpent på nettet – og likevel kaller de Islam for fredens religion. Er det all apelæren de har fylt hodet med som har gjort dem alle til dårer?

Daglig bevitner vi hvorledes profetens etterfølgere dreper, voldtar, selger purunge jenter som slaver, halshugger, drukner og brenner mennesker levende i bur, korsfester og torturerer mennesker, kaster homofile utfor høye bygninger – alt i profeten og Allahs navn, og helt i tråd med de Islamske skrifter - likevel kaller vestens ledere denne grufulle ismen for fredens religion.

Daglig hører vi om selvmordsbombere som av sine imamer og ayatollaer er forledet til å tro at de vil få 72 jomfruer i Himmelen for bragden slik de muslimske skrifter lærer dem – likevel kaller Vestens ledere denne onde ismen for fredens religion.
Vi ser at i de land denne ismen får fotfeste i blir alle som en ødelagt, og mennesker undertrykt.
Vi vet at Palestina-araberne i barnehager, skoler, i barne TV, i moskeer, i radio, TV og media helt åpent oppfordrer til terror og drap på jøder - likevel sender vi dem milliarder i økonomisk støtte de lønner fengslede drapsmenn og deres familier med, på den måten blir vi medskyldige i ondskapen.

I stedet for å erkjenne sannheten og ta våre forhåndsregler mot denne grusomme ismen som nå velter over oss, henger de venstreorienterte dårene ut de som påpeker sannheten som Islamofobe, høyreekstreme, rasister og nettroll - godt hjulpet av de venstreorienterte medietrollene som i årtier har gjort løgn til sannhet, og sannhet til løgn - slik Bibelen beskriver at mennesker gjør som har forkastet Gud. Bibelen beskriver dem med rette som dårer.

Den åndelige siden 

For å forstå hva som skjer må man skjønne den åndelige siden, det som foregår i det usynlige. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot ondskapens åndehær i dette himmelrommet sier Bibelen. Hege Storhaug har rett i det meste hun skriver, men hun tar helt feil når hun tror på liberale Mekka muslimer nettopp fordi hun ikke forstår de åndelige sidene av Islam. Hun ser bare de synlige utslagene. Der er en årsak til at barn født av fredelige Norske muslimer i Norge ender som grusomme syriakrigere? Årsaken er Islam. Alle religioner og ismer uten Jesus fører mennesker inn i trelldom, død og evig fortapelse. Der finnes bare en vei til Gud, og det er gjennom Jesus Kristus. Jesus sier: "Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg".

* Vi vet hvilken ånd som inspirerte Bibelen.
* Vi vet hvilken ånd det var som inspirerte Hitler til å skrive Main Kampf.
* Vi vet hvilken ånd det var som inspirerte Muhammed til å skrive Koranen.

I Saudi Arabia der Mekka ligger, og som er Vestens allierte:
* tillater de slavehold
* torturerer og pisker de mennesker offentlig
* henger mennesker offentlig
* halshugger de daglig mennesker offentlig på åpen gate
* kapper de hender og bein av tyver
* har de dødsstraff for ikke-muslimer for å gå inn i Mekka
* undertrykker de minoriteter
* forfølger de kristne
* tillater de flerkoneri
* tillater de barnebruder
* har de åpen apartheid
* finansierer de terrorisme
* kaster de homofile ut av høye bygninger

Millioner flykter fra Islam 

Vi er vitne til millioner av desperate mennesker flykter fra denne grufulle ismen vi vet er like ond som Nazismen, om ikke ondere. Vi ser flyktninger komme i strie strømmer til Europa og Norge. Selvfølgelig skal vi hjelpe mennesker i nød, men;
* Hvorfor tillater vi at flyktningene tar med seg Ismen de flykter fra?
* Hvorfor tillater vi dem å bygge moskeer når vi vet at de sprer hat?
* Hvorfor tillater vi Saudi Arabia å finansiere bygging av moskeer i Vesten når vi ikke kan bygge kirker i apartheidlandet Saudi Arabia?
* Etter krigen hadde de allierte et eget av-nazifiserings program for å av-nazifisere de hjernevaskede Tyskerne.
* Hvorfor av-islamiserer vi ikke muslimene som kommer til Vesten slik vi av-nazifiserte Tyskerne etter krigen?
* Her er jeg enig med Hege Storhaug om at vi må stenge alle Moskeene nettopp fordi det er der denne ismen spres som er årsaken til alt det tragiske vi nå ser i Midt Østen, Afrika og store deler av Asia - og som åndelig blinde Vestlige politikere nå tillater å oversvømme hele Vesten. Alle ser problemet, men en forvirringens ånd er kommet over Vesten mens problemene eskalerer.

Kristne trenger beskyttelse 

Mer enn noen andre grupper trenger kristne flyktninger vår beskyttelse, og der er millioner å ta av. Denne gruppen er grusomt forfulgt og undertrykt i alle muslimske land. I tillegg blir de også forfulgt av muslimske flyktninger i flyktningeleirene i muslimske land. Denne gruppen av flyktninger er det vi burde kvotere til Norge, de er langt lettere å integrere i det Norske samfunnet, og deres tro avler ikke terror og drap slik vi vet at Islam gjør. Og de som konverterer i våre egne asylmottak i Norge blir forfulgt, trakassert og truet på livet. I tillegg har de trusselen om å bli sendt tilbake til forfølgelse, fengsling, tortur og drap i deres muslimske hjemland slik vi har sett flere eksempler på.

Ingen konsekvensanalyser.

Selvfølgelig skal man ikke tolerere hat og rasisme. Samtidig skal man være ytterst varsomme med å henge ut Ola og Kari Dunk fordi at de reagerer på at uønskede ting presses inn i deres egen bakgård. Alt fra søppelplasser til kraftverk bruker samfunnet årtier med utredninger, konsekvensanalyser og høringer på – å plassere traumatiserte muslimske flyktninger i andres nabolag gjøres med raske vedtak bak ryggen på naboene det gjelder. Og når folk blir redde og utrygge og protesterer på aggressive og kanskje ufine måter på hastevedtakene som tres over hodet på dem henges de ut av medietrollene i pressen som troll, rasister og det som verre er.

No Go soner

Europa har fått tusenvis av No Go soner i egne land der Jødene blir fordrevet og etniske Europeere blir forfulgt, voldtatt og drept – sannheter som de venstreorienterte medietrollene fortier. I stedet henger de venstreorienterte medietrollene ut alle som påpeker disse fakta som nett-troll når de utrykker berettiget frykt for det de opplever som en Islamsk invasjon.
- vi ser jo alle No Go sonene i Sverige og andre land med stor muslimsk innvandring
- vi ser jo alle de organiserte trakasseringene av kvinner i Europa av muslimske menn
- vi ser jo alle den eskalerende muslimske terroren i Europa, USA og alle andre land
- da skjønner jeg reaksjonene når politikerne presser traumatiserte muslimske flyktninger inn i andres bakgård og nabolag.
Hvor er alle de «tolerante» venstrepolitikerne som bodde i Groruddalen før muslimene flyttet inn? Hvorfor har de tatt barna sine ut av skolene med muslimsk flertall?
Hvorfor må jødene rømme nabolag med mange muslimer?
Hvorfor driver ikke media kritisk journalistikk?
Hvorfor henger medietrollene ut frustrerte nordmenn og kvinner som nettroll?

Radikale eller moderate muslimer

All etterretning forteller oss at mellom 15 - 25% av muslimene er radikale muslimer, eller står i fare for å bli radikalisert, da er den store majoriteten av «fredelige» muslimer dessverre irrelevante slik Libanesiske Birgitte Gabriel så elegant beskriver det. Samtidig har vi de fredelige muslimene vi kan hjelpe, men hvem kan skille ut den uønskede radikale minoriteten fra den fredelige majoriteten? Og når Kirken så til de grader har falt fra troen er Kirken blitt en åndelig blind Kirke som ikke vil klare oppgaven med å skille klinten fra hveten. Så Europa har et kjempeproblem som vil ende i totalt kaos.

Der er 50 millioner muslimer i Europa.

Dersom 25% av disse er radikale, har Europa 12,5 millioner radikale muslimer.
Dersom 15% av disse er radikale ,har Europa 7,5 millioner radikale muslimer.
Dersom 10% av disse er radikale, har Europa 5 millioner radikale muslimer.
Dersom bare 1% av disse er radikale, har Europa 500.000 radikale muslimer.
Altså har de Europeiske politikerne påført befolkningen et enormt problem som dessverre vil ende veldig blodig slik vi ser i Midt Østen. Vi har bare sett en liten begynnelse på terror og utrygghet. Langt verre ting står dessverre foran oss i nær fremtid.

Der er 200.000 muslimer i Norge.

Dersom 25% av disse er radikale, har Norge 50.000 radikale muslimer.
Dersom 15% av disse er radikale, har Norge 30.000 radikale muslimer.
Dersom 10% av disse er radikale, har Norge 10.000 radikale muslimer.
Dersom bare 1% av disse er radikale, har Norge 2.000 radikale muslimer.
Altså har Norske politikere påført befolkningen et enormt problem, og snart vil vi oppleve terror og frykt naive nordmenn aldri kan forestille oss.

La meg «profetere»

Dette har jeg ikke fått åpenbart fra Gud, det er en logisk konklusjon av alt som skjer rundt oss sett i lys av Bibelens profetier som forteller oss om lovløshet, frafall, umoral, krig, terror, pest og naturkatastrofer som skal skje i den siste tid slik Bibelen sier det skal bli. Etter at Vesten kastet Jesus ut av skoler og samfunn og erstattet Ham med lavpannet apelære har vi pådratt oss selv forbannelsene. Europa og USA må forvente mye terror og grusomheter i tiden fremover. Det vi har sett til nå er dessverre bare en forsmak på hva Europa, USA og vi har i vente.

* Snart får vi se store terroraksjoner og massakrer i tog og i busser.
* Snart får vi se store terroraksjoner og massakrer i våre supermarkeder.
* Snart får vi se store terroraksjoner og massakrer i våre idrettsarrangementer.
* Snart får vi se droneangrep med eksplosiver og kjemiske våpen over stadioner og travle gågater.
* Snart får vi se skuespillere, band og artister massakrert på scenen foran åpent kamera.

Dette vil føre til sikkerhetsopplegg lik dem vi har på våre flyplasser i våre supermarkeder og handelshus, jernbaner, busser, ved idrettsarrangementer, teater, sirkus, konserter – og artistene som våger å holde live konserter vil gjøre dette på scener bak skuddsikre glass.

Snart får Norge også mange No Go soner for etniske Nordmenn i våre egne byer.
Snart forlanger muslimene korset bort fra de Skandinaviske flaggene applaudert av humanetikerne.
Snart får vi bevæpnede soldater som patruljerer våre gater for å beskytte oss mot muslimsk terror - som i Europa. Europeerne må bare venne seg til det, Sverige er i ferd med å kollapse, og Norge er under et enormt press. Jeg takker Gud for at Frp er i posisjon i dag, og ikke de rød/grønne.

I tillegg vil alt dette avle nye ytterliggående venstreorienterte nasjonal sosialister som med vold vil bekjempe «inntrengerne» - som vil svare med mer vold - og så har vi det gående.

Det flerkulturelle og fler-religiøse eksperimentet sosialistene har påført Europa og Skandinavia - godt hjulpet av de venstreorienterte medietrollene - vil til slutt ende i fullstendig kaos, og det er våre barn og barnebarn som vil betale prisen for 68`ernes komplette naudeskap. Sakte men sikkert begynner folk å se den multi-kulturelle og multi-religiøse suppa Carl I. Hagen og Frp advarte oss om de siste 30 årene, men det er styggelig sent å snu skuta nå.

Og med en frafallen kirke som velsigner det Gud kaller for vederstyggelig - og politikere som har kastet Jesus ut av skoler og samfunn til fordel for lavpannet apelære - har Norge mistet beskyttelsen vi lenge nøt godt av. We are in deep shit!

Min bønn er: «Herre Jesus, kom og få en slutt på alle lidelsene og ondskapen hele verden lider under. Hele skapningen - både dyr og mennesker - tørster etter din forløsning. Kom tilbake vidunderlige Jesus Kristus med din forløsende herlighet! Bare Du Herre Jesus kan skape freden menneskene lengter etter, ingen andre kan det – alt menneskene gjør uten deg ender i et ragnarokk slik Ditt ord beskriver at det vil bli i de siste tider. De som arbeider for fred uten Deg, arbeider forgjeves. De skaper bare mer krig og ufred.» Kom Herre Jesus, kom!

Henry Østhassel
Vanse

Kommentarer