NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 31. januar 2016

Hvor ble det av Mannen?

http://snaphanen.dk/2016/01/29/hvor-blev-den-europaeiske-mand-af/
MANNEN; den genuine, den maskuline, den beskyttende gestalt for det genuint feminine, livgivende vesen - og i forlengelse av dette, det forpliktende forsvar for og av; Kvinnen som mor, og barns familiær-forsørgende ivaretagende – som ble borte med pk-likestillingens indoktrinære dogmatiske innføring av stats-feminist-matriarkatets kjønnsløse utopia. Når naturens hellige vesen og dets kosmisk-evige lover tukles med, når biologi, genetikk, instinkt og fornuftens rasjonale ikke lenger tas hensyn til, når tusenårig kultur, skikker, tradisjoner og sedvane ikke lenger skal anses som historisk betinget kontinuitet fra vår egne forfedres arv - ja, så er den vesterlandske sivilisasjon i forfall; etisk og moralsk, som på alle andre samfunnsnivå i et Vest-Europa, som er i ferd med at tape både sjel, forstand og – i siste instans for det epoke-avsluttende Ragnarok; sitt territoriale livsrom!

Dette er en del av den multikulturalistiske fremmedgjøringsprosess, som åpner for vilkårlighetens barbari via «relativismens diktatur». Kulturmarxismens gift har gjennom de siste tiårene gjordt store deler av urbefolkningen mentalt handlingslammet, hvor destruksjons-kampens strategisk-fremste mål har vært at «dekonstruere» den «hvite mann og kvinne» («Dekonstruere den hvite flekk så grundig at den aldri mer vil kunne reise seg igjen» - Thomas Hylland Eriksen*).

Mannen sin naturgitte-, biologisk betingede definerte hovedrolle: At fungere som et fysisk og mentalt bolverk i kraft av sin natur-medfødte maskulinitet for at forhindre den massive ødeleggelse som den europeiske sivilisasjon nu står ovenfor ved det angrep som nu foregår internt og eksternt. Mannens fravær som pro-aktiv vil med sikkerhet kunne resultere i at den europeiske kvinnen som vår medsøster forslaves, med det til følge at vi; Folket, raskt blir en forsvarsløs minoritet, for deretter at forsvinne helt OM dagens selvutslettende pk-politikk lykkes i at frarøve oss vår folke-nasjonale identitet.

I denne destruksjonskampen, så har de politisk-korrekte system-globalistene importert dysfunksjonelle primitive masser av fortrinnsvis menn fra fremmedkulturelle kontinent, som fullfører oppgaven med at legge vårt europeiske kontinent i ruiner. Dét er den grelle sannheten om en tidsepoke, hvor livsfornektende rotløshet er satt i system som «dødens ukultur» av våre egne svikefulle globalister innenfor pk-media, pk-akademia og det pk-konsensus-partipolitiske kartell. -

Konklusjon: Fraværet av det indoeuropeisk-siviliserte maskuline mannsideal skader da også den genuin-feminine kvinneskikkelse, for sammen utgjør VI den natur-inngitte helhet av samforstandens nødvendighet for et kultur-betinget harmonisk, levedyktig samfunn! - Det er på tide at den indoeuropeiske mannen gjenfinner sin ære, heder og stolthet, og sammen med våre stolte, patriotiske kvinner gjør felles sak mot det EU-initierte selvmordsparadigmet som intet annet mål har enn at forgjøre oss alle til det verdiløse intet! – Vi står framfor en frigjøringskamp, for vår nasjonale frihet og selvstendighet er truet, og i denne situasjon, så skal mannen lette kvinnens byrde ved at trå til som en kjempe for vår legitime rett til våre egne hjemland og som forvarer og beskytter av vår europeiske- og nordiske familie.

Det som foregår i dagens Europa en sivilisasjonskamp på liv og død, og den som ikke forstår dette elementære ved dagens kaotiske tilstand, vil selv være en medvirkende ansvarlig årsak til at vi i så fall vil kunne forgå og dermed forpasses til historiens tidløse mørke.

- Så våkne opp Du Brave Mann av Europeisk Ætt, for Din Tid er kommet, hvor du må gjenfinne fordums kraft for overlevelsens plikt-nødvendige skyldighet. For hvis du ikke våger denne Ultima Thules kamp for tilværelsen mens det ennu er tid, så vil den ei heller noensinne komme igjen, og vi vil for evig tape vår manndoms rett! -

Relatert:

«SKJØNNHETEN OG UDYRET - Vi og Dem...»

«SELVHATETS APOLOGETER»

* «EUROPA I FARLIG DRIFT»

Pluto

Første gang publisert på Snaphanen.dk