NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 28. januar 2016

Politiker eller puddel?

Knut Arild Hareide ble intervjuet på Dagsrevyen den 23. januar 2016 vedrørende stoppen i utsendelsene av asylsøkere over Storskog, dette fordi Russland nekter å ta i mot dem. Hareide kritiserte regjeringen som ikke hadde handlet riktig for å få til utsendelsene.

Men stakkars Knut Arild, har ikke han vært en av disse som har deltatt i hylekoret når noen skulle sendes ut av landet? Er ikke nettopp han en av dem som har skreket høyest og forlangt at Norge skulle gi opphold til alle og enhver som har trengt seg inn i landet, eller som var på vei hit?

Som en ekstra tyngde i sine krav har han hatt Trine Skei Grande ved sin side! Hvordan disse to kan omtales som ledere for regjeringens to "støttepartier" er meg totalt ubegripelig! De har jo motarbeidet de fleste gode forsøk fra regjeringen, først og fremst fra Frp, på å håndtere asyltsunamien.

Men lørdagskvelden den 23.01 var det enda mer propaganda til fordel for herr Hareide. Også TV-programmet, Anne Lindmo, hadde satt seg fore å presentere han som en elskelig puddel. Noe han kanskje er?

I reklamen for sitt kjendisprogram fortalte hun at Hareide hadde uttalt at det som gjorde han i stand til å klare seg i storpolitikken var støtten fra hans bror.

Men skal det da være så vanskelig å klare seg i storpolitikkens stormkast når en er støttet av en mektig media? Disse presenterer til stadighet lederne til partiene som vaker rundt sperregrensen og som er klare støttespillere for asyltsumamien. Slik vet media, som TV2, Nrk og de fleste aviser, at de får ut til de tusen hjem de uttalelsene som de selv står for. Skulle så politikerne ikke klart nok få frem de ønskede svar, så er intervjuerne raske med å legge dem ord i munnen. Da går alt så meget bedre!

Biskopene er en annen kjendisgruppe som media lett får de ønskede svarene fra når det gjelder asylpolitikken. Disse kostymekledde "vismenn" og -kvinner har vi sjelden forstått kjenner noe ansvar for folk og fedreland, eller for vår kristne kulturarv. At menneskerettigheter også gjelder oss urfolk og vår rett til å bestå i vårt eget samfunn er et tabubelagt tema. Bispefolket ser nok for seg en fremtid med mer eksotiske tilstander og innslag.

Deres utspill har nok tømt mange kirker for nordmenn. Til gjengjeld har de derimot kunnet fylle kirkerommene med asylanter.
   
Norvald Aasen,
6983 Kvammen
Tel: 57731844