Stockholmspolitiet etterforskes for taushet om overgrep

I går kom det frem at svenske kvinner i flere år har opplevd det samme på en musikkfestival i Stockholm som tyske kvinner opplevde på nyttårsaften i Köln og i andre tyske byer: Seksuelle overgrep i stor stil fra grupper av menn av utenlandsk opprinnelse.

Svensk politi unnlot å rapportere om det, og enda verre: Uttalelser fra politifolk tyder på at årsaken er politisk. Tjenestemenn kan ha underslått informasjonen av frykt for at de ellers ville bidra til økt oppslutning om høyrepartiet Sverigedemokraterna.

Den svenske politisjefen har nå lovet gransking av saken.

Her i landet har vi en langt mer åpen omgang med denne typen informasjon. Det er vanskelig å tenke seg norsk politi underslå informasjon om omfattende seksuell trakassering av kvinner på for eksempel Kalvøya-festivalen.

På den annen side har norsk politi ved flere anledninger vist vilje til å være i overkant tydelig om temaet innvandrere og kriminalitet.

I forbindelse med en drapssak i Moss i 2002, kom daværende Kripos-sjef Arne Huuse med følgende salve: «Prisen for å integrere utlendinger i Norge begynner å bli vel høy».

Huuse fikk kritikk fra mange: Politiets oppgave er å forebygge og oppklare kriminalitet, og å informere offentligheten om sitt arbeid, ikke å drive innvandringspolitisk polemikk.

Les mer i Aftenposten

Kommentarer