Det Muslimske Broderskap og det nye verdenskalifat

Den 3 mars 1924 ble det muslimske kalifatet, Europas pest og svøpe, oppløst og nedlagt, som et resultat av at det ottomanske imperiet, Tyrkia var på den tapende side i første verdenskrig. For første gang i hele den islamske tidsregning var det ingen stat som førte islams sverd, det var ingen kaliff – profetens etterfølger.
 
Helt siden den datoen har muslimer drømt om å gjenopprette kalifatet og grunnsteinen til et nytt kalifat ble lagt bare fire år senere, i 1928, med opprettelsen av Det Muslimske Broderskap i Egypt. Resten av det 20 århundre var imidlertid for mye dominert av andre begivenheter til at det var mulig å komme noen vei med å gjenopprette kalifatet. Annen verdenskrig ble etterfulgt av den kalde krigen, og i hele denne perioden var den geopolitiske arena dominert av konfrontasjoner, konflikter og kriger hvor islam var for svak til å gjøre seg gjeldende.
 
Kommunismen som en trussel mot Vesten var en historisk parentes. Med Sovjets oppløsning var denne parentesen over, og den over tusenårige hovedtrusselen mot Vesten, islam, var i ferd med å gjeninnta den stillingen. (--Olav Versto, En reise i islam). Faktisk kan hele det tyvende århundre betraktes som en slik historisk parentes. For bak støvskyene etter jernteppets fall dukker Europas pest og svøpe siden det åttende århundre frem på ny, drevet av sin eldgamle drøm om å erobre og underlegge seg vårt kontinent, på veien mot islamsk verdensherredømme.
 
I denne prosessen er det viktig å få gjenopprettet kalifatet. Den 12 august 2005 publiserte tyske Der Spiegel en artikkel på sine engelskspråklige nettsider med tittelen: ”What Al Qaida Really Wants”. Den 18 august publiserte så JihadWatch et utdrag fra denne artikkelen. Jeg har oversatt JihadWatch sin dekning av denne saken til norsk, og presenterer den for Spikers Corners debattanter her.
  
Hva Al Qaida egentlig vil
 
Om det er noen som muligens kan ha en anelse om hva al-Qaida pønsker på, så må det være den jordanske journalisten, Fouad Hussein.
 
Han har ikke bare tilbrakt tid med al-Zarqawi i fengsel – han har også klart å få kontakt med mange av al-Qaida netteverkets ledere. Basert på korrespondanse med disse kildene har han nå utgitt en bok med detaljer om organisasjonens hovedplan.
 
En av Hussein’s mest oppsiktsvekkende kilder til boken, etter hva han fortalte SPIEGEL Online Der Spiegel, var Seif al-Adl. Den egyptiske terroristen mistenkes for å ha vært delaktig i angrepene på de amerikanske ambassadene i Dar es Salaam og Nairobi i 1998, og FBI har satt en pris på hans hode på 5 millioner US dollar. Secret Service har mistanke om at al-Adl nå befinner seg i Iran....
 
Et islamsk kalifat i syv faser
           
I forordet til boken skriver den jordanske journalisten, ”Jeg intervjuet en rekke av al-Qaidas medlemmer med forskjellige ideologier og forestillinger for å få en ide om hvordan krigen mellom terroristene og Washington ville utvikle seg i fremtiden.” Det som han deretter beskriver mellom sidene 202 og 213 er et scenario som viser både terroristenes forblindelse og deres ensporede tankegang. I syv faser håper terrornettverket å kunne etablere et islamsk kalifat som Vesten da vil være for svak til å bekjempe.
 
Den første fase er kjent som “Vekkelsen” – denne er allerede utført og var ment å vare fra 2000 til 2003, eller mer presist fra terroristangrepene den 11. september 2001 i New York og Washington til Bagdads fall i 2003. Målet med angrepet den 11. september var å provosere USA til å erklære krig med den islamske verden og derved ”vekke opp” muslimer. ”Den første fase ble bedømt av strategene og hjernene bak al-Qaida som svært vellykket,” skriver Husein. ”Slagmarken var åpnet og amerikanerne og deres allierte ble et nærmere og lettere mål.” Terroristnettverket skal også, etter hva som blir sagt, være fornøyd med at dets budskap nå kan bli hørt ”over alt”.
 
Den andre fase “Åpne øynene” er ifølge Husseins forklaring den perioden vi nå er inne i og skal vare til 2006. Hussein sier terroristene håper a kunne gjøre vestlig konspirasjon oppmerksom på ”det islamske samfunn”. Hussein tror dette er en fase hvor al-Qaida ønsker en organisasjon som vil utvikle seg til en bevegelse. Nettverket arbeider med å rekruttere unge menn under denne perioden. Irak skal bli senter for all global virksomhet og operasjoner, med en ”hær” som settes opp der og baser etablert i andre arabiske land.
 
Den tredje fasen er beskrevet som “Oppstandelse og stå oppreist” og skal vare fra 2007 til 2010. ”Det vil bli fokusert på Syria,” spår Hussein, basert på hva hans kilder har fortalt ham. De kjempende mannskapene antas å være allerede kampklare og noen befinner seg i Irak. Det er forusagt angrep på Tyrkia og – enda mer eksplosivt – Israel. Al-Qaidas hjerner håper at angrepene på Israel vil bidra til å anerkjenne terroristgruppene som en organisasjon. Forfatteren tror også at landene som grenser til Irak, som Jordan, er i fare.
 
Den fjerde fase finner sted mellom 2010 og 2013. Hussein skriver at al-Qaida vil gå inn for å frembringe de forhatte arabiske regjeringers sammenbrudd. Kalkylen er den at ”statsledelsenes snikende avtagende makt vil føre til en stadig vekst innenfor al-Qaida”. Samtidig vil angrep bli utført, rettet mot oljeforsyninger, og amerikansk økonomi vil bli gjort til mål gjennom cyber-terror.
 
Den femte fase vil være det tidspunktet da en islamsk stat, eller kalifat kan bli erklært. Planen er at i denne tiden, mellom 2013 og 2016, vil vestlig innflytelse i den islamske verden være så redusert og Israel så svekket, at motstanden vil ikke være noe å frykte. Al-Qaida håper at den islamske staten innen den tiden vil være i stand til innføre en ny verdensorden.
 
Den sjette fase. Hussein tror at fra 2016 og fremover vil det være en periode med ”total konfrontasjon”. Straks det islamske kalifatet er blitt erklært vil ”den islamske armé” sette i gang ”kampen mellom de troende og de ikke-troende” [d.vs. kampen mellom muslimer og mennesker av en annen tro/religion eller livssyn, inkludert ateister] som så ofte er blitt forkynt av Osama bin Laden.
 
Den syvende fase er det avsluttende stadiet og blir beskrevet som ”definitiv seier”. Hussein skriver at i terroristenes øyne vil kalifatet utvilsomt lykkes, på grunn av all den bank resten av verden vil ha fått av ”de halvannen milliard muslimer”. Denne fasen vil være avsluttet omkring 2020, selv om krigen ikke burde vare lenger enn to år.
 
 
Forfatteren av den opprinnelige artikkelen i Der Spiegel kommer med en del innvendinger mot denne planen og søker dermed å avskrive den som urealistisk. Han skriver bl a at ”[t]anken om at al Qaida kan etablere et kalifat i hele den muslimske verden er absurd”.
 
Dette ble altså skrevet for godt over ti år siden. Tanken er ikke lenger så absurd som Der Spiegel’s reporter mener den var i 2005. Ser man på utviklingen og ISIS’ fremtreden på scenen kan det se ut som Det Muslimske Broderskapets løp er likt med skjemaet. Vi er i den sjette fase, hvor vi går mot en ”total konfrontasjon” i 2016. Russland forsøker å stoppe ISIS i Syria, mens USA, som vil styrte Assad-regimet ved hjelp av ISIS og Det Muslimske Broderskap, forsøker å stoppe Russlands kamp mot ISIS. USA’s allierte, Tyrkia venter på å overta hovedrollen i oppbyggelsen av det nye kalifatet. I mellomtiden forsyner det gamle kalifatet (Tyrkia) Europa med hundretusener av stridsdyktige unge muslimske menn, såkalte ”flyktninger”, godt hjulpet av den islamofile politiske makteliten i Norge og Europa og deres velsmurte propagandamaskineri – det sosialistiske Main Stream Media.
 
 
Odd S. Beverfjord