Ekstremværet Tor, Hareide og Listhaug

Hareide håner og ler av den eneste sanne redningen vi har.
”Det er kjekt at ekstremværet Tor har løyet. Jeg vet ikke om ekstremværet Sylvi Listhaug har løyet helt ennå.”  Knut Arild Hareide, iflg. Dagen.

Denne typen argumentasjon er en logisk kortslutning som på fagspråket heter argumentum ab absurdo. Det er en type argumentasjon der et argument presenteres for å håne og mobbe motstanderen og få dennes synspunkter til å synes latterlig for publikum. Denne typen "resonnement" er bedragersk fordi mobbing av motstanderen beviser ikke at motstanderens synspunkt/argumentasjon er feil.

Den som anvender argumentum ab absurdo avslører en arrogant karakter og en overdreven og urealistisk tro på egen fortreffelighet.

Knut Arild Hareides forsøk på å knytte Sylvi Listhaug til ekstremværet Tor, kan tyde på at Hareide har mistet kontakten med den verden hvor han beveger seg.

Når det gjelder Knut Arild Hareide og Krf forøvrig, så har disse inngått avtale med Høyre og Frp om å opptre som støtteparti. Hareide ser ikke ut til å bry seg så mye om avtaler. Upålitelighet er en typisk egenskap man finner hos arrogante, innbilske og maktgale personer.

En gang var det noe som het, ”en mann er en mann og et ord er et ord”. Hareides argumentasjon, upålitelighet og svik viser tydelig at han ikke er en mann med integritet. Hans ord har ingen vekt. 


Med vennlig hilsen,
Odd S. Beverfjord