Erna Solberg ønsker seg et muslimsk shariaråd i Norge

Drammens Tidende

Allerede for 13 år siden kunne Drammens Tidende melde følgende:

Kommunalminister Erna Solberg (H) ønsker seg et muslimsk shariaråd i Norge, etter idé fra statssekretær Kristin Ørmen Johnsen fra Drammen.

I dag er det flere lokale imamer, blant annet i Drammen, som gir samtykke til skilsmisse. Men det snakkes ikke om, og gjøres delvis skjult. Praksis i menighetene er også svært ulik. Mange må henvende seg til imamer i England eller Sverige for å få innvilget skilsmisse.

Kommunalministeren tror et shariaråd vil bringe de mange muslimske menighetene sammen, og føre til en modernisering av religiøs praksis.

- Såfremt det er mulig å få samlet et bredt spekter av trossamfunn i et slikt råd, tror jeg det er realistisk. Et shariaråd er vel å merke ikke noe jeg bestemmer, men noe muslimer selv må ta initiativ til, sier hun.

Les mer i Drammens Tidende