NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 26. februar 2016

I disse tider med innføring av ny og frisk kultur

I disse tider med innføring av ny og frisk kultur med barnebruder, pedofili, overfallsvoldtekter av gamle damer over 80, massevoldtekter av ungjenter, Sharia og den type godsaker, så er det likevel økonomien som vil knekke samfunnet.

Tror naive fjols virkelig at de som kommer har en bedre kultur, er mer rettskaffen og har bedre folkeskikk enn de som vises på TV der man steiner og pisker folk?

Det er akkurat samme folka. Tror noen at Syrere er bedre enn arabere og andre i Mohammed-landene? Det virker sånn. Det virker som om disse er "helt spesielle", og helt forskjellig fra de andre som kapper hodene av hverandre. Fakta-resistensen er betydelig i de norske hjem.

Men det var økonomi ja. Snart skal regninga i denne evige luksusfella betales.

a)
I Sverige, og også i Norge diskuterer nå inkompetente sosialistroll hvordan man skal få innvandrerene (disse rakettforskerne og hjernekirurgene de snakket om vet dere) raskt i jobb. Dette skal gjøres ved å fryse eller senke de laveste lønningene og opprette arbeidsplasser for ukvalifiserte.
Problemet er bare at i Norge er det mange ufaglærte og stor ledighet. Samtlige Nordmenn vil kunne utkonkurrere analfabetene ved en fri ansettelsesprosess, der man også har like lønnsvilkår. Hørte på radioen i dag en person som var den heldige og priviligierte som fikk jobb i ferskvaredisken på MENY i konkurranse med 1300 andre. Hun var Ingeniør. Jobben krevde derimot ingen fagkunnskap.
Annet eksempel: Europris fikk 500 søknader UTEN å utlyse stilling.

b)
Hensikten med a) er selvsagt å kvotere inn utlendinger. Det gjør alle glade: De islamofile sosialistene, NHO og Høyre. De sistnevnte elsker lave lønninger i likhet med Støre som bruker polsk arbeidskraft. Diskrimering av nordmenn blir mer og mer vanlig. Her vil ikke den muslimske kvinneandelen øke nevneverdig siden de skal ligge i kurven sin og får ikke gå ut. Og med dagens meget lukrative ordninger med trygder og kontantstøtte som kastes etter dem, så er det vel heller ingen vits i å bidra. Da er det bedre å bruke tiden på å føde flere NAV'ere.

c)
Innvandrere får trygderettigheter og særfordeler som nordmenn må opparbeide gjennom et langt liv.
Dette er en klart demoraliserende faktor for de kommende generasjoner.

d)
Innvandrere får særfordeler i etableringsfasen (bolig, sertifikat, bil etc) som nordmenn bare kan drømme om.

e)
Innvandrere lever fett av svindyre ordninger som barnetrygd, kontantstøtte, arbeidsledighetstrygd o.l
som melkes ut av statskassa og havner i andre land.

f)
En stadig dårligere Kristin-skole med utdaterte og ensporede Rektorer og Professorer, gjør at flere og flere kommer til å droppe ut av videregående, og dermed ut av spørsmålet om å få jobb og bolig.
Jeg hadde heller ikke giddet å bidra i samfunnet som ung, hvis samfunnet ikke bryr seg katten.
De som ikke dropper ut vil utdanne seg til lite nyttige stillinger i byråkratiet. F.eks Ingeniører,
kommunikasjonsvitere, samfunnsvitere og sosiologer. Det ville jeg gjort!

g)
Kommuneansatte, Statsansatte og Lærere var/er lønnsvinnere, mens de som bidrar på inntektssiden blir lønnstapere eller får sparken.

h)
Saudi- Arabia og Iran prøver å gjøre oljen verdiløs i sin uendelige arabiske arroganse.
En positiv spin-off kan være at de landene står helt uten inntekter og kongefamilier og geistelige må ta jobb som kamel-driftere... igjen. I det minste et ærlig arbeid.

___________________

Resultatet av alt dette vil bli:

- Dramatisk økt byråkrati.
- En dreining av utdannede fra næringsliv til byråkratiet i Stat og Kommune. Da er man både lønnsvinner og uoppsigbar.
- Outsourcing av teknologiske produkter. Kina, Vietnam
- Offshoring av teknologiske tjenester. India
- Økt satsing på ukvalifisert arbeid (som er som å pisse i buksa siden vi ikke kan konkurrere med lavkostland).
- IQ-en synker i befolkningen
- Færre og færre ser noen vits i å tjene det daglige brød
- De høyt utdannede blir NAV'ere eller statsansatte, mens analfabetene jobber.
____________________

Konklusjonen:

1. Trygdedyret i vill ekspansjon
2. Arbeidsledigheten stiger raskt
3. Statsbudsjettet eksploderer i et forsøk på å opprettholde luksusfellen
4. Oljefondet blir en våt flekk, og et fjernt minne etter at alle gribbene har grafset til seg.
5. Inntektene til staten reduseres dramatisk
6. Som igjen fører til redusert konkurranseevne.
7. Gjenta pkt 1-6, så har vi en nedadgående spiral.

Voila! Vi har Fidel Castro's glimrende prosjekt på Cuba, der man hadde 100% statlig eierskap i alt som heter næringsliv, og plan-økonomi. Noe a la samme modell har de i Venezuela. Det er ikke akkurat gode tider i en av verdens mest korrupte sosialiststater. Kun en bitteliten elite er styrtrike, mens alle andre er lutfattige. Ja bortsett fra de kriminelle og korrupte. Nord-Korea gidder jeg ikke nevne engang.

Alt dette for å tilfredstille egoet til personer i kultur- og sosialisteliten. Når dette virkelig slår ut i full effekt så vil demonstrasjonene komme fra folk som har fått nok av disse overformynderene. Det vil etterhvert som demonstrasjonene viser seg nyttesløse og prelle av som vann på gåsa, gå over i opptøyer og vold. I Norge er det særdeles uvanlig å stille de ansvarlige til ansvar. Det tror jeg det blir en endring på i en slik setting!


Fallout2