NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 11. april 2016

Et hjertesukk fra en leser!

For meg står det slik om norske menn og kvinner skal berge landet, - ikke bare for oss selv, men for friheten i et fritt land, - for menneskeverdet, - for tryggheten - sivil sikkerhet - sosial samhørighet - barmhjertighet - et mykt samfunn - respekt for lov og rett - respekt for den andres ansikt - ærefrykten for livet - i takknemlighet til livets giver!

Norge må finne tilbake til gamle stier for å hente redningen, - lenger enn 1940 - 1905 - 1814 - forbi middelalderen til Jesus - David - Moses - Abraham. Gud har handlet i historien. Mennesker har samlet historiene i bøker. Menneskeheten fikk en vekker ved vannflommen og Noah. Gud utvalgte Abram for å handle gjennom hans slekt Israel og landområdet Israel - for den ene hensikt å gjøre sitt navn kjent for menneskeheten.

Selv tror jeg ikke Gud er allmektig i den forstand at han kan lage / løfte en sten som er for tung å bære for ham selv; - slik mennesker tar avstand fra tanken om Gud pga. tankefeil, små perspektiv, eller anklager om at Gud står bak ondskap og lidelse. Også Gud lider over tragediene som menneskeheten fører over seg selv; krig, nød, fattigdom, urett med uskyldige barn som offer. Man anklager ikke Gud for foreldrenes omsorgssvikt eller at uønskede barn kom til verden etter en episode i en bakgård, - på en fest.

Hvor står vi etter EØS - Schengen - abortloven - Oslo-avtalen - ekteskapsloven? Hvilken interesse skulle Bibelens Gud ha av å verne et land som forakter livets skaper ved å drepe livets utspring i hopetall ( en uhyrlighet i abortloven ) - ved å trivialisere kjønns-polariteten og trekke den ned på nivå med den homofile normen - ved å gi barn nytteverdi for homofile par - ved å frata barnet retten til eget farskap ( en uhyrlig følge av ekteskapsloven ) - ved å gå i front for å dele Guds egen arv Israel - ifølge det profetiske ord mens verdens fokus rettes tilbake til basic; Abrahams ætt; Israel, Bibelen og Ham selv?

Når skal Norge vende om som nasjon slik at "Gud kan vende lagnaden og helbrede landet"? "Langsomt ble landet vårt eget", skrev Per Steinar Runde på document.no - i hast tas landet fra oss mens vi administrerer avskaffelsen av oss selv; - der den lovfestede friheten til å ta abort like gjerne kunne avsluttet livet til dem som stemte frem loven. - der ekteskapsloven skaper forvirring rundt kjønnsidentiteten; - til mann og kvinne ble mennesket skapt til ett kjød - homofili er uten livsfrukt - uten Gud som Far eller maskulin bekreftelse skapes hunger etter menn som erotiseres - menn er ikke lenger menn som bekrefter kvinner og kvinner søker trøst / avløsning hos kvinner - Oslo-avtalen fratok Israel Judea og Samaria, - la grunnen for deling av Jerusalem!

Hva med jøde- og Israel-hatet? Svikter man Israel så svikter man seg selv - man høster hva man unner andre - den som ikke identifiserer seg med Israel, som gav oss bøkenes bok og del i velsignelsen, - hva gjenstår? - forbannelse som strømmer inn i form av Quran-impliserte ordre fra allah ref. Quran 8.12? Hvem innbiller seg at Vestbredden ikke omgjøres til et nytt Gaza dersom Israel gir fra seg sikkerheten? Vi finner dødens stempel over flere nasjonale punkter?

Hvem kom for å stjele, myrde og ødelegge? Hvem kom for å gi liv? Hva er velgernes plikt? Hva pludres det om når landet står på terskelen til selvdestruksjon? Hva annet enn en gedigen vekkelse kan redde Norge? Sekulær sutring? Platon? Kant? Hegel? Opplysningstiden? Måtte Jesus reformeres - som gav budet om å elske / sette Gud først av all kraft og forstand?

Hvem i Norge tar på alvor hva Hamas og det muslimske brorskapet har programfestet, - og hva påkaller Guds vrede om Paulus klassiske brev til Romerne fremdeles har relevans?"

Je Suis