Et vanvittig forslag fra UDI

Av Amund Garfors

Ser i Fremover fra onsdag 13.april at Ballangen kan få en brakkeleir med plass til 1000 asylsøkere. UDI sin representant her i nord, Bjørn Fridfeldt, han er ikke snauere enn at han mener den oppfylte Ballangsleira som er full av tungmetaller, er et perfekt sted for et slikt mottak. Et lite område som kan bestå av ca 1000 mennesker om kort tid, i en kommune med 3000 innbyggere.

Jeg håper virkelig at disse politikerne er voksen og ansvarlig nok til at de skroter hele denne vanvittige ideen. Og ikke utsetter denne lille kommunen og dets innbyggere for et slikt sjokk.

Hørte også at Ordfører Per-Kristian Arntzen (SP) uttalte seg på NRK/Nordland, der han omtrent hadde begynt å telle millionene som staten skal fylle ned i ei tom kommunekasse.  Jo, han så også for seg 40-50 arbeidsplasser når tomta var omgjort til en brakkeleir. Hellige arbeidsplasser!  Der butikker og andre bransjer i kommunen ville blomstre og der alt bare var herlighet og glede. Men det blir helt feil når penger skal gå framfør trivsel, trygghet og folkets ve og vel. Husk det, kjære Ordfører!

Arntzen bør heller ikke glede seg for tidlig! For dette vanvittige forslaget må han i demokratiets navn, legge ut til folkeavstemning i kommunen. Og det må være tillatt også å spørre om hvor mange flyktninger fra krig og borgerkrig, religiøs forfølgelse og etniske motsetninger som skal få opphold og underhold i ei lita bygd som Ballangen? Da en vet at dette kan få store konsekvenser for kommunens innbyggere. En veit også at de som kommer ikke akkurat er mors beste barn. For man hører skrekkhistorier om voldtekter og overgrep mot kvinner som følger i kjølvannet av disse menneskene. Og Arntzen bør heller ikke glemme at det ligger en stor campingplass som besøkes av tusenvis av turister gjennom sommeren. Der kvinner og unge jenter kan bli utsatt for litt av hvert, når en slik brakkeleir ligger bare et steinkast derfra! Ganske trist at Høyres representant Helene Gabrielsen ikke ser den faren?

Kanskje bør UDI og ikke minst, våre alt for mange uansvarlige politikere som stadig kommer med større og større krav om bosetning av flere og flere asylsøkere, begynne å forstå at dette bare er konsekvensen av den demografiske bomben som bare vokser og vokser i verden. Og som vi nå ser har tatt seg inn i landet vårt. Dersom befolkningseksplosjonen fortsetter som den gjør i Midt-Østen og Afrika, så vil det hjelpe svært så lite, selv om vi makter å stable på beina et slikt nytt asylmottak hver eneste dag! Fattige og folkerike land rundt om i verden kan ikke bare dumpe sitt eget avkom og overskudd av mennesker innover vestlige land! Det er da sannelig grenser for hvor mange mennesker som kan belaste vårt sosialsystem? Og der det for lengst er fullt, der land etter land i Europa setter opp gjerder som voktes av politi og militære. Land som er i ferd med å gå under både økonomisk og sosialt.

Enda lever vi på en illusjon i dette landet, der også statsministeren, Erna Solberg ikke har forstått bæra. Der hun nylig gikk ut og gjorde oss omtrent klar for å ta i mot 30.000 nye asylsøkere, hvert år framover. Og som i praksis betyr 100.000 pr. år, når man tar med familiegjenforening etc. etc.

Nå er det sannelig på tide at vett og forstand kobles inn, der troen på at Norge og andre vestlige land skal berge en verden som er totalt overbefolket. Og der menneskemylderet trolig skal flyttes nordover? For dette vil nemlig til slutt bli et mareritt, der det ligner omtrent som å påføre seg selv et sakte men sikkert selvmord! For meg ser det ut som vi er fri for ansvarlig styring i Norge. Men der det hele er blitt en slags teknokratisk administrering, og hvor folket skal holde kjeft!

Fakta er den at vi aldri er blitt forespurt om vi skal importere all verdens folkegrupper til dette landet. Vi har aldri blitt forespurt om vi skal gjøre landet vårt om til et flerkulturelt grenseoverskridende geografisk område. Vi er aldri blitt forespurt om nasjonalstaten Norge skal oppheves gjennom en stadig gradvis suverenitetsavståelse. Men folket BLE forespurt om vi skulle si Ja eller Nei til EU, og vi sa Nei to ganger! Dette til tross, så er vi i dag tvunget inn under EU sitt destruktive regime, hvor vi heller ikke ble forespurt om den tvangsinnførte husmannsavtalen; EØS/Schengen. Ja, som vi i dag bokstavelig talt lider under. For sannheten er den at vi er fratatt all selvbestemmelse, og derfor banker nå UDI på i Ballangen med sitt krav som Brussel egentlig står bak! Alle vet vi at vi heller aldri er blitt forespurt om dette vanviddet av en galskap; at vi nordmenn om ikke mange år er blitt til en minoritet i eget land. Og som kan skje med dagens ekstremistiske innvandrings- og asylpolitikk!

Derfor oppfordrer jeg her og nå Ballangen kommunestyre til å si blankt nei til dette store og nye asylmottaket som UDI presser på for å få på plass!

Narvik, 16.04.2016. Amund Garfors