NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 25. april 2016

Invitasjon til forskning på såkalte "høyreekstreme kristne fundamentalister"

Jeg leser i flere medier at det nå har blitt opprettet et "Senter for ekstremismeforskning" som har fått hele 50 millioner kroner i statlige bevigninger for forske på "høyreekstreme kristne fundamentalister". Disse "farlige" samfunnselementene skal nå visstnok settes under lupen.

I den forbindelse har jeg lyst til å invitere disse forskerne til åpen debatt på Spikers Corner. Dette gjør jeg fordi jeg føler at det kanskje kan være "slike som oss" man har i tankene når det snakkes om "høyreekstreme kristne fundamentalister"? Kom og møt oss på vår egen hjemmebane ved å delta i debattene under de artiklene vi legger ut. Dere er også velkommen til å sende inn deres egne forslag til artikler som vi kan debattere.

Jeg setter imidlertid et par små betingelser:

1. For det første får ingen av forskerne lov til å debattere under sitt virkelige navn, slik at ikke navn og/eller tittel kan påvirke debatten. Her skal nemlig alle stille likt, enten man er Kong Salomo eller Jørgen Hattemaker.

2. For det andre krever vi immunitet for eventuelle krenkelser og/eller sjikane som måtte forekomme. De som måtte komme med slikt kan godt bli satt på plass, men ingen skal kunne straffeforfølges fordi om man kanskje mister besinnelsen under en opphetet debatt.

Så herved er utfordringen gitt. Kom og møt oss på like vilkår til åpen debatt. Velkommen skal dere være!

Spikeren