NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 18. april 2016

Islamofobien er død - Leve islamkritikken

Brite som bisto muslimene med å fabrikere tankeforbrytelsen islamofobi erkjenner at han har tatt feil. Et vendepunkt for ytringsfriheten og folkeopplysningen.

Tankeforbrytelse er et begrep fra Orwells 1984 scenario, som beskriver en mening som går på tvers av hva den totalitære staten aksepterer. Analogien er relevant fordi islam er en fascistisk totalitær ideologi. Siden 1990-tallet har mange totalitære muslimer, akademikere og politikere i praksis agitert for et forbud mot å gi uttrykk for holdninger til islam som ikke gavner islams ekspansive ambisjoner. De nevnte ondskapens disipler får heretter problemer med å begrunne sin gjerning. 

Islam er en ideologi som tar sikte på å detaljregulere alle menneskers liv, enten de er muslimer eller ei. Kafir (ikkemuslimer) er av Allah definert som undermennesker og må underkaste oss muslimenes styre dersom vi vil beholde livet. Muslimske kvinner er også sekunda mennesker. Folk som misliker islams bedervede menneskesyn blir ofte betegnet som islamofobe, for at muslimer skal slippe å finne på saklige argumenter til forsvar for erobrerideologien sin.

Islamofobi er et begrep som er oppfunnet av muslimenes schützstaffel OIC i den hensikt å stigmatisere og stilne islamkritikere, slik at islams gjerning med å gjøre Allahs religion enerådende på jorden, skal få pågå uforstyrret av oss som motstår ondskapen med saklig faktabasert informasjon om hva islam er, og om islams selverklærte krig mot menneskeheten gjennom de siste 1400 år.

Les mer på Sian