NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 24. april 2016

- "Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?"

Andakt av Spikeren.

Apg 9,1-5 "Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og bad om brev til synagogene i Damaskus med fullmakt til å føre alle han fant som hørte til «veien», i lenker til Jerusalem, både menn og kvinner. 

Da han var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en røst si til ham: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han spurte: «Hvem er du, Herre?» Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.»"

Det er egentlig ganske tankevekkende å se hvor relevante disse versene i Apostlenes gjerninger er når det gjelder dagens situasjon både i Europa og i Norge.

Kanskje særlig her i Norge, hvor regjeringen nå har bevilget hele 50 millioner kroner til å "forske" på det man kaller for "høyreekstreme kristne fundamentalister".

Er du også som Saulus? Er du også en som fremdeles raser mot Herrens disipler? Du truer dem kanskje ikke på livet enda, men du jobber veldig iherdig med å få stemplet dem som farlige samfunnselementer. Kanskje du til og med har bedt både myndighetene og øversteprestene om fullmakt til å føre disse som hører til "Veien" i lenker og så i fengsel?

For akkurat som Saulus, ønsker også du å ordne opp i problemene i Damaskus, og du er hundre prosent sikker på at det du gjør er det rette. Som Saulus, kommer derfor du også med loven i hånd for å utførte ditt oppdrag, og du er nå iferd med å nærme deg Damaskus.

La meg da minne deg om hva navnet "Saulus" betyr: Det betyr "Ønsket".

Du er altså ønsket, og det er Gud som ønsker å få deg i tale!

Midt i din iver etter å tvinge kristne i kne og føre dem fram for domstolen, vil du plutselig kunne oppleve at Gud setter sitt lys på deg. Og Guds lys har alltid den egenskap at det avslører hjertets egentlige tanker og hensikter. Det vil slå deg til jorden og stille deg det samme spørsmål som Saulus opplevde å få:

«Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?»

Da vil du også kanskje stille det samme spørsmålet som Saulus gjorde: «Hvem er du, Herre?» Og svaret du vil komme til å få vil være det samme i dag som det var den gang: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.»

La meg gi et godt råd til dere som liksom skal forske på dette som dere kaller for "høyreekstreme kristne fundamentalister". Det samme råd går også til dere politikere som bevilger flere titalls millioner til denne kristenforfølgelsen: Ta dere i vare! For det vil bli hardt for dere å stampe mot broddene.

Derfor råder jeg dere til å søke Abraham, Isak og Jakobs Gud og lære Ham å kjenne. For som Jesus sier til mannen i tempelet: "Synd ikke mer, så ikke noe verre skal ramme deg."

Spikeren