Åpent brev til Jonas Gahr Støre, AP.

Av Norvald Aasen.

Støre med Nei(!) til Listhaugs asyl innstramminger, leser jeg på Nettavisen i dag den 28.04. 2016.

Ja, du vet nok at som et lite folk er vi sårbare for masseinnvandringen som dere har satt i gang. Jeg har ikke ventet annet enn et nei til Listhaug sine redningsforslag fra AP og de andre som tydeligvis ønsker å avvikle vårt gamle folkeferd og norske samfunn!

Du står nok på Gro H. Brundtland sin stortingsmelding nr. 74 fra 1979 der hun slår fast at vi som folk og samfunn skal forandres, vi er nok ikke gode nok for en innvandrerslekt som hennes.

Og så dette Jonas Gahr Støre: Samtidig som hun former sin stortingsmelding om at vi som samfunn er altfor homogene, så kjemper hun frem loven om fri abort.

Dette vet hun virker samme vei: En redusert folketilvekst av norskættede, samtidig som innvandringen økes!

Hva blir dette på sikt, Støre? Jo, det blir at vi som folkeferd og norsk samfunn avvikles. Oppløsning av det samfunn våre slekter har bygget gjennom uminnelige tider gjennom slit og forsakelser og forsvar av fedrelandet, og et folkemord på folkegruppen nordmenn. Skulle jeg tro at dette rører ved dine hjerterøtter, Støre? Nei!

Det er vel dette resultatet du Jonas Gahr Støre ønsker med ditt "store vi"?

Dette er å utstyre oss nordmenn med det brukne gevær på nytt?

Gro H. Brundtland fikk makt til å mele sin egen kake, heldigvis ser vi henne sjelden nå annet enn når hun visstnok trenger å benytte seg av den velferdstaten vi nordmenn har bygget eller når hun skal gi AP drahjelp i valgkamper. Slik passer hun godt inn i AP-systemet.


Norvald Aasen,
6983 Kvammen