Bekreftet nok engang: Norske medier er mørkerøde

Frieord.no

Det har i mange år vært en dårlig skjult hemmelighet at norske journalister og redaktører i svært stor grad er påvirket av kommunistisk og sosialistisk tankegods. Partiene Rødt og Sosialistisk Venstreparti ville ifølge undersøkelsen ha hele 36 mandater i journalistenes storting. Legger man til Miljøpartiet er man oppe i hele 54 mandater. Tar man med Arbeiderpartiet har man 119. Tilbake på høyresiden står Høyre alene med 23, mens FrP får 0. Ja, null.

Her er grafikk som viser hvordan journalistenes storting ville sett ut i 2016:


Det betyr med andre ord at journalistenes storting er mørkerødt, noe som bør skremme enhver som har åpnet en historiebok og lest om det 20. århundre. Ideologien som mange journalister legger sin stemme til har tatt livet av over 100 millioner uskyldige mennesker og troner alene på toppen, langt foran sin argeste rival, nasjonalsosialismen (nazismen) i utstrakt brutalitet. Begge ideologiene er like forskrudde, men der den ene avgikk ved døden i 1945, så er den andre fremdeles stuevarm i et moderne og opplyst samfunn som Norge.

Redaktørene sitt storting viser at de også i større grad tilhører den mørkerøde venstresiden:

Frieord.no

INFO
Jan Hårstad holder foredrag førstkommende mandag over temaet:
Europeisk skjebnetid – analyser og kommentarer til den dagsaktuelle situasjonen!
Etterfølgende samtale.
TID: Mandag 30. mai – kl. 19:00 til 21:30
STED: Antropos Bokhandel, Josefinesgate 12, 0351 Oslo

UNDERSKRIFTSKAMPANJE

Nei til å flytte finanstilsynet til EU
Nå må folket våkne før all makt er sneket ut av Norge gjennom bakdøra på Stortinget! De folkevalgte har bestemt at de vil flytte hele finanstilsynet til ESA i Brussel. Dette innebærer myndighetsoverføring til EU og avståelse av norsk suverenitet som krever 3/4 flertall etter Grunnlovens §115. Det er første gang siden 1992 at paragrafen tas i bruk. Flere juridiske eksperter har advart mot å gjøre dette, da det potensielt strider mot Grunnloven og får presedens for andre områder. Likevel vil Stortinget hastebehandle suverenitetsavståelsen uten en offentlig utredning. Skriv under på at du fortsatt vil ha et fritt og selvstendig Norge!
Støtter du denne kampanjen? 
Trykk JA, jeg vil skrive under